Lý Dương Toán học lớp 6

Bài 7: Tìm x, biết: a) 2^x × 2^9 = 2^1945

Bài 7: Tìm x

a) 2x × 29 = 21945

b) 3x + 3x + 1 + 3x + 2 = 3159

3
3 Câu trả lời
 • Gấu chó
  Gấu chó

  a) 2x × 29 = 21945

  = 2x + 9 = 21945

  => x + 9 = 1945

  => x = 1936

  Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và tính tổng các số mũ:

  0 Trả lời 16:33 05/06
  • Ngọc Mỹ Nguyễn
   Ngọc Mỹ Nguyễn

   b) 3x + 3x+1 + 3x+2 = 3159

   3x 3x.3 +3x.32 =3 159

   =>3x.(1 + 3 + 32) = 3159

   =>3x.13 = 3159

   =>3x = 3159 : 13

   =>3x = 243

   =>3x = 35

   =>x = 5

   0 Trả lời 16:54 05/06
   • Su kem
    Su kem

    a. x = 1936

    b. x = 5

    0 Trả lời 16:54 05/06

    Toán học

    Xem thêm