Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

Bài tập Tiếng Anh theo tuần lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập lớp 5 môn Tiếng Anh cuối tuần 2 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 5 Tuần 2 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 What's your address? và Lesson 1 Unit 2 I always get up early. How about you? giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

1. Circle a or b. Then read aloud the sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

2. Read and match

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

4. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

5. Fun Time

Find the differences in the pictures below.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

ĐÁP ÁN

1. Circle a or b. Then read aloud the sentence.

2 - a. island;

3 - b. village;

4 - b. flat;

5 - b. mountain;

6 - a. district

2. Read and Match

2 - f; 3 - a; 4 - e; 5 - b; 6 - c

3. Read and complete.

1 - where; 2 - address; 3 - like; 4 - quite; 5 - yes

4. Write about you.

1. I do morning exercise.

2. I visit my grandparents with my sister.

3. I watch TV before dinner.

4. I sometimes go to the cinema.

5. I visit my grandparents once a week.

5. Fun Time

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.213
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm