Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

Sử dụng This That These Those

Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu đại từ chỉ định trong Tiếng Anh gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A/ Lý thuyết

I/ Phân biệt This - That

This

That

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

- Chúng ta sử dụng “this” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số ítở gần chúng ta.

- Công thức: This + is + danh từ số ít (gần chúng ta)

- Chúng ta sử dụng “that” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số ítở xa chúng ta.

- Công thức: That + is + danh từ số ít (ở xa chúng ta)

II/ Phân biệt These - Those

These

Those

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

- Chúng ta sử dụng “these” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số nhiềuở gần chúng ta.

- Công thức: These + are + danh từ số nhiều (gần chúng ta)

- Chúng ta sử dụng “those” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số nhiềuở xa chúng ta.

- Công thức: Those + are + danh từ số nhiều (ở xa chúng ta)

B/ Bài tập luyện tập

Exercise 1: Write This/ That/ These or Those

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

1. What are _____________?

_____________ planes

2. What’s _____________?

_____________ a plane

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

3. What are _____________?

_____________ cars

4. What’s _____________?

_____________ a car

Exercise 2: Write This, That, These, Those

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

1. _________ is a crocodile

2. _________ is a plane

3. _______ are strawberries

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

 Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh

4. _________ are birds

5. _________ are erasers

6. _________ is a bike

C/ Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Write This/ That/ These or Those

1. What are _______those______?

____They’re_________ planes

2. What’s ______that_______?

_____It’s________ a plane

3. What are ______these_______?

____They’re_________ cars

4. What’s _______this______?

___It’s__________ a car

Exercise 2: Write This, That, These, Those

1. This

2. That

3. Those

4. Those

5. These

6. This

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đại từ chỉ định trong Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án, Bài tập về Will và Be going to nâng cao, Bài tập về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.238
Sắp xếp theo

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Xem thêm