Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 At School hệ 7 năm

Trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 At School

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo về ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 2 At School có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Nội dung tài liệu bài tập Unit 2 SGK tiếng Anh lớp 6 có đáp án giới thiệu đến các bạn các kiến thức như: ngữ âm, từ để hỏi, động từ tobe trong Tiếng Anh,... giúp các em ôn luyện Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 hiệu quả.

* Xem thêm hướng dẫn học Unit 2 tiếng Anh lớp 6 tại:

Soạn Unit 2 lớp 6 At school hệ 7 năm

Bài 1: Tìm từ có phần phát âm ở chữ cái gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. waste  b. name  c. stand  d. eraser
2. a. spell  b. desk c. pencil  d. basket
3. a. si b. five  c. window  d. morning
4. a. open  b. old  c. close  d. do
5. a. doo b. schoo c. afternoo d. classroom

Bài 2: Tìm lỗi sai.

6. It (A) is an (B) waste (C) basket (D).

7. Is (A) that (B) you (C) teacher (D)

8. How (A) are (B) you (C) spell it (D)

9. What (A) does (B) your teacher (C) live (D)?

10. I live (A) on (B) a (C) house on (D) Nguyen Trai Street. 

Bài 3: Các khẳng định sau là True, False hoặc No Information?

Hi. My name is Nam. I'm 12 and I'm a student. I live in a house on Tran Phu Street. My school is on Nguyen Trai Street. This is my classroom. This is a desk. And that's my teacher, Miss Lien. She's twenty - five years old.

11. Nam is a student.

a. True

b. False

c. No Information

12. Nam is twenty years old .

a. True

b. False

c. No Information

13. His school is old.

a. True

b. False

c. No Information

14. Miss Lien is a teacher

a. True

b. False

c. No Information

15. She is 20

a. True

b. False

c. No Information

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm từ có phần phát âm ở chữ cái gạch chân khác với các từ còn lại.

1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d; 5 - a;

Bài 2: Tìm lỗi sai.

6 - b; 7 - c; 8 - b; 9 - a; 10 - b;

Bài 3: Các khẳng định sau là True, False hoặc No Information?

11 - a; 12 - b; 13 - c; 14 - a; 15 - b; 

Tổng hợp một số bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 6 tại:

Trên đây là Trắc nghiệm Unit 2 At school SGK tiếng Anh 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 2.559
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm