Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Community Service ở Tiếng Anh lớp 7 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 4, có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Give the correct form of the words in brackets

1. Avatar is probably the ______________film I’ve ever seen! (bad)

2. Tran Van Cam is my favourite ____________. He is famous for the painting “Little sister Diep”. (art)

3. The problems seemed so small and ______________. (important)

4. Dong Ho paintings are made with ______________colours. (nature)

5. I don’t like pop music because it is not as_____________as rock and roll. (excite)

6. Peter has received a letter of ______________ to see a water puppet show this Sunday (invite)

7. A dancer must throw her heart and soul into every ______________. (perform)

8. The DAN BAU is a Vietnamese traditional ______________ instrument. (music)

9. Mai wanted to share her____________with other people. (please)

10. He later became a famous jazz ______________playing saxophone. (music)

11. I think Men in Black 1 was as ______________as Men in Black 3. (excite)

12. I think that good knowledge of arts and music is a __________ for anyone. (necessary)

13. Although John and Andrew look exactly alike, they act quite ______________. (different)

14. His friends are all ______________ - they’re painters, musicians, and writers. (art)

15. _______________ is the art or taking and processing photographs. (photograph)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 7 Unit 4

Give the correct form of the words in brackets

1. Avatar is probably the _____worst_________film I’ve ever seen! (bad)

2. Tran Van Cam is my favourite ____________. He is famous for the painting “Little sister Diep”. (art)

3. The problems seemed so small and _____unimportant_________. (important)

4. Dong Ho paintings are made with ______natural________colors. (nature)

5. I don’t like pop music because it is not as______excited_______as rock and roll.

6. Peter has received a letter of _____invitation_________ to see a water puppet show this Sunday (invite)

7. A dancer must throw her heart and soul into every ______performance________. (perform)

8. The DAN BAU is a Vietnamese traditional ______musical________ instrument. (music)

9. Mai wanted to share her____pleasure________with other people. (please)

10. He later became a famous jazz ______musician________playing saxophone. (music)

11. I think Men in Black 1 was as ______exciting________as Men in Black 3. (excite)

12. I think that good knowledge of arts and music is a ____necessity______ for anyone. (necessary)

13. Although John and Andrew look exactly alike, they act quite ______differently________. (different)

14. His friends are all ______artistic________ - they’re painters, musicians, and writers. (art)

15. ____Photography___________ is the art or taking and processing photographs. (photograph)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 7 Unit 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 4 lớp 7 nâng cao: Music and Arts, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.696
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm