Bài tập Word Form lớp 7 Unit 6

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề The first university in Vietnam ở Tiếng Anh lớp 7 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 6, có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Give the correct form of the words in capital

1. Thong Nhat Palace is a _________ attraction in HCMC. TOUR

2. The Temple of Literature is considered one of the most_______ historical sites of Viet Nam. IMPORT

3. The school is quite normal, but its _________ are really beautiful. SURROUND

4. The students were carefully ___________ for the final exam. PREPARE

5. The university grows and receives ___________ from the society. RECOGNISE

6. Was the _________ of the first Doctors’ Stone Tablet ordered by King Le Thanh Tong? ERECT

7. Is Hung King’s Temple a ________ place in Viet Nam? CULTURE

8. Many students and teachers have __________ for the development of the school. CONTRIBUTE

9. The ___________ was a great success and it became famous all over the world. UNIVERSE

10. Many _________ and scholars discussed the change of the curricula. EDUCATE

11. One Pillar Pagoda is a major tourist _______________ in Hanoi. ATTRACT

12. King Ly Nhan Tong was the _______________ of the Imperial Academy. FOUND

13. The Imperial Academy was opened to educate _______________ students from all over the country. TALENT

14. The circle and square of the pavilion _______________ the heaven and the earth. SYMBOL

15. Tourists like to visit _______________ monuments such as Ho Chi Minh Mausoleum and the Temple of Literature. HISTORY

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 7 Unit 6

Give the correct form of the words in capital

1. tourist

2. important

3. surroundings

4. prepared

5. recognition

6. erection

7. cultural

8. contributed

9. university

10. educators

11. attraction

12. founder

13. talented

14. symbolize

15. historic

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 7 Unit 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 5 lớp 7 nâng cao: Vietnamese food and drink, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm