Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2

Bài tập Word Form lớp 8 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Life in the countryside ở Tiếng Anh 8 mới đi kèm đáp án.

Xem tiếp: Bài tập Word Form lớp 8 Unit 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 2, có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8Ngữ Văn lớp 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write the correct form of the word in brackets

1. He is very___________with his hands. (skill)

2. It is very ___________ for people in remote areas to get to hospitals. (convenience)

3. I like to eat ___________, so I eat a lot of fruits and vegetables every day. (health)

4. We want___________relations with all countries. (friend)

5. The trip was an ___________ experience. We enjoyed it very much! (forget)

6. Visually the house is very pleasing, but it’s ___________. (comfort)

7. People seem to have lost their ___________ in boating on small rivers. (enjoy)

8. More and more ___________are leaving the countryside to city. (farm)

9. Villages and towns are not as densely ___________ as cities. (populate)

10. The firefighters were praised for their ___________ and devotion to duty. (brave)

11. Agricultural work is ___________ seen as a male occupation. (tradition)

12. It is said that water collected from the local streams is __________ to drink. (safe)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 8 Unit 2

1. He is very_____skillful______with his hands. (skill)

2. It is very _____inconvenient______ for people in remote areas to get to hospitals. (convenience)

3. I like to eat _____healthily______, so I eat a lot of fruits and vegetables every day. (health)

4. We want_____friendly______relations with all countries. (friend)

5. The trip was an ____unforgettable_______ experience. We enjoyed it very much! (forget)

6. Visually the house is very pleasing, but it’s ____uncomfortable_______. (comfort)

7. People seem to have lost their ____enjoyment_______ in boating on small rivers. (enjoy)

8. More and more _____farmers______are leaving the countryside to city. (farm)

9. Villages and towns are not as densely _____populated______ as cities. (populate)

10. The firefighters were praised for their _____bravery______ and devotion to duty. (brave)

11. Agricultural work is _____traditionally______ seen as a male occupation. (tradition)

12. It is said that water collected from the local streams is___unsafe____to drink. (safe)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 8 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Unit 2 lớp 8 nâng cao: Life in the countryside, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm