Tiểu Báo Tiếng Anh

Bắn pháo hoa tiếng Anh là gì?

Pháo hoa tiếng Anh là gì?

Pháo hoa - một biểu tượng không thể thiếu trong ngày tết nguyên đán 2022. Vậy pháo hoa tiếng Anh là gì? Bắn pháo tiếng Anh là gì? Xem pháo hoa tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, pháo hoa dịch là Fireworks.

Fireworks đọc là gì? Phiên âm của Fireworks là /ˈfaɪəwɜːk/

Bắn pháo tiếng Anh là: Set off fireworks (Anh Anh) hoặc let off fireworks (Anh Mỹ).

Ngoài ra, có thể dùng shoot (off) fireworks.

Xem pháo hoa tiếng Anh là gì? Xem/ ngắm pháo hoa tiếng Anh là Watch fireworks (display)

Tiếng Anh

Xem thêm