200 câu hỏi trắc nghiệm thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GV LÀM TPT ĐỘI GIỎI CẤP TỈNH
Câu 1. Chương trình rèn luyện đội viên được Hội đồng đội trung ương ban nh từ năm
học
a) 1991-1992
b) 1992-1993
c) 1993-1994
d) 1994-1995
Câu 2. Chương trình dự bị đội viên TNTP HCM (dành cho nhi đồng 6,7,8 tuổi) gồm
mấy nội dung.
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
Câu 3. Nội dung kính yêu Bác Hồ trong chương trình dự bị đội viên TNTP HCM (dành
cho nhi đồng 6,7,8 tuổi) gồm các yêu cầu nào?
a) Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, biết 1 số câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác Hồ, biết
những nét chính về tiểu sử Bác Hồ.
b) Nhớ tên ý nghĩa (sơ lược) về các ngày kỉ niệm: 3/2, 8/3, 15/5, 19/5, 1/6, 2/9/
20/11, 22/12
c) Đáp án a b đều đúng
d) Đáp án a b đều sai
Câu 4. Chương trình đội viên TNTP HCM măng non ( hoặc chương trình đội viên sẵn
sàng, hạng 3, cho lứa tuổi 9,10,11) gồm các nội dung?
a) Hiểu biết về đội TNTP HCM Bác, tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng
b) Yêu bạn bè, chăm học, chăm làm
c) Giữ vệ sinh rèn luyện sức khỏe, tìm hiểu về luật lệ giao thông hành quân
cấm trại (Kỹ năng của đội viên)
d) A, B, C đều đúng
Câu 5. Chương trình đội viên TNTP HCM sẵn sàng áp dụng cho lứa tuổi nào
a) 8,9,10 tuổi
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
b) 7,8,9 tuổi
c) 11,12,13 tuổi
d) 14,15,16 tuổi
Câu 6. Mục tiêu của Chương trình Đội viên TNTP trưởng thành gì?
a) Phấn đấu trở thành Đoàn viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hiểu biết, thực hiện tốt những quy định hai bậc trước.
b) Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy;
c) Học tập tốt, lao động tốt.
d) b c đều đúng.
Câu 7. Chương trình rèn luyện đội viên TNTP H Chí Minh gồm bao nhiêu chuyên hiệu?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
Câu 8. Nội dung Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng trong Chương trình rèn luyện Đội
viên hạng trưởng thành gồm những yêu cầu ?
a) Biết các mốc lịch sử phát triển chính của đất nước, quê hương địa phương nơi
sinh sống; Biết gương oanh liệt của một số liệt tiền bối của Đảng một số anh hùng liệt
địa phương.
b) Biết những thành tựu phát triển kinh tế hội gần đây của đất nước.
c) Biết những di tích lịch sử, cách mạng tại địa phương. Tích cực tham gia tôn tạo,
làm đẹp giới thiệu với bạn bè, mọi người về các di tích lịch sử, truyền thống của địa
phương.
d) a, b, c đều đúng.
Câu 9. Nội dung Yêu bạn trong Chương trình rèn luyện Đội viên hạng sẵn sàng gì?
a) Tham gia ủng hộ, quyên góp quần áo, sách vở tặng các bạn vùng sâu, xa, khó
khăn. hoạt động cụ thể giúp các bạn khó khăn, học kém tại chi đội, liên đội mình
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
b) Sưu tầm một số ảnh một s chuyện về các hoạt động hoà bình của thiếu
nhi thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc b hữu nghị Quốc tế, làm một
việc cụ thể để ủng hộ các bạn thiếu nhi các nước, đấu tranh cho hoà bình.
c) a b đều đúng.
d) a b đều sai.
Câu 10. Mục tiêu Chương trình dự bị Đội viên TNTP Hồ Chí Minh ?
a) Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy,
b) Xứng đáng con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ,
c) Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; Xứng đáng con ngoan,
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; Phấn đấu trở thành Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh
d) Cả a, b đều đúng.
Câu 11. Chương trình Rèn luyện đội viên trực tuyến được Trung ương Đoàn chọn triển
khai t điểm từ năm học nào?
a) 2014-2015
b) 2015-2016
c) 2017-2018
d) 2016-2017.
Câu 12. Mục đích, yêu cầu Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến
a) Đa dạng hóa các hình thức triển khai công nhận hoàn thành Chương trình rèn
luyện đội viên trong các sở Đội.
b) Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với nhu cầu học tập rèn luyện của
đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới trên internet.
c) Chương trình được tổ chức sinh động, phù hợp, thân thiện với đội viên; đảm bảo
tính giáo dục, bám sát Chương trình rèn luyện đội viên đã được triển khai trong những năm
qua.
d) a, b, c đều đúng.
Câu 13. Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn 04 chuyên hiệu nào đ triển khai rèn luyện
trực tuyến?
a)An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Hữu nghị
Quốc tế.
b)An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Khéo tay hay làm.

Trắc nghiệm thi Phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh

200 câu hỏi trắc nghiệm thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh bao gồm đáp án chi tiết cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị cho kì thi làm TPT. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về trọn bộ 200 câu hỏi và đáp án.

Câu hỏi trắc nghiệm thi Phụ trách Đội giỏi

Câu 1. Chương trình rèn luyện đội viên được Hội đồng đội trung ương ban hành từ năm học

a) 1991-1992

b) 1992-1993

c) 1993-1994

d) 1994-1995

Câu 2. Chương trình dự bị đội viên TNTP HCM (dành cho nhi đồng 6,7,8 tuổi) gồm có mấy nội dung.

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

Câu 3. Nội dung kính yêu Bác Hồ trong chương trình dự bị đội viên TNTP HCM (dành cho nhi đồng 6,7,8 tuổi) gồm các yêu cầu nào?

a) Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, biết 1 số câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác Hồ, biết những nét chính về tiểu sử Bác Hồ.

b) Nhớ tên và ý nghĩa (sơ lược) về các ngày kỉ niệm: 3/2, 8/3, 15/5, 19/5, 1/6, 2/9/ 20/11, 22/12

c) Đáp án a và b đều đúng

d) Đáp án a và b đều sai

Câu 4. Chương trình đội viên TNTP HCM măng non (hoặc chương trình đội viên sẵn sàng, hạng 3, cho lứa tuổi 9,10,11) gồm các nội dung?

a) Hiểu biết về đội TNTP HCM và Bác, tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng

b) Yêu bạn bè, chăm học, chăm làm

c) Giữ vệ sinh và rèn luyện sức khỏe, tìm hiểu về luật lệ giao thông và hành quân cấm trại (Kỹ năng của đội viên)

d) A, B, C đều đúng

Câu 5. Chương trình đội viên TNTP HCM sẵn sàng áp dụng cho lứa tuổi nào

a) 8,9,10 tuổi

b) 7,8,9 tuổi

c) 11,12,13 tuổi

d) 14,15,16 tuổi

Câu 6. Mục tiêu của Chương trình Đội viên TNTP trưởng thành là gì?

a) Phấn đấu trở thành Đoàn viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiểu biết, thực hiện tốt những quy định ở hai bậc trước.

b) Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy;

c) Học tập tốt, lao động tốt.

d) b và c đều đúng.

Câu 7. Chương trình rèn luyện đội viên TNTP Hồ Chí Minh gồm bao nhiêu chuyên hiệu?

a) 8

b) 9

c) 10

d) 11

Câu 8. Nội dung Tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng trong Chương trình rèn luyện Đội viên hạng trưởng thành gồm những yêu cầu gì ?

a) Biết các mốc lịch sử phát triển chính của đất nước, quê hương và địa phương nơi sinh sống; Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương.

b) Biết những thành tựu phát triển kinh tế xã hội gần đây của đất nước.

c) Biết những di tích lịch sử, cách mạng tại địa phương. Tích cực tham gia tôn tạo, làm đẹp và giới thiệu với bạn bè, mọi người về các di tích lịch sử, truyền thống của địa phương.

d) a, b, c đều đúng.

Câu 9. Nội dung Yêu bạn bè trong Chương trình rèn luyện Đội viên hạng sẵn sàng là gì?

a) Tham gia ủng hộ, quyên góp quần áo, sách vở tặng các bạn vùng sâu, xa, khó khăn. Có hoạt động cụ thể giúp các bạn khó khăn, học kém tại chi đội, liên đội mình

b) Sưu tầm một số ảnh và một số chuyện về các hoạt động vì hoà bình của thiếu nhi thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hữu nghị Quốc tế, làm một việc cụ thể để ủng hộ các bạn thiếu nhi các nước, đấu tranh cho hoà bình.

c) a và b đều đúng.

d) a và b đều sai.

Câu 10. Mục tiêu Chương trình dự bị Đội viên TNTP Hồ Chí Minh?

a) Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy,

b) Xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ,

c) Giúp các em nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; Xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; Phấn đấu trở thành Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

d) Cả a, b đều đúng.

Câu 11. Chương trình Rèn luyện đội viên trực tuyến được Trung ương Đoàn chọn triển khai thí điểm từ năm học nào?

a) 2014-2015

b) 2015-2016

c) 2017-2018

d) 2016-2017.

Câu 12. Mục đích, yêu cầu Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến

a) Đa dạng hóa các hình thức triển khai và công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên trong các cơ sở Đội.

b) Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện của đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới trên internet.

c) Chương trình được tổ chức sinh động, phù hợp, thân thiện với đội viên; đảm bảo tính giáo dục, bám sát Chương trình rèn luyện đội viên đã được triển khai trong những năm qua.

d) a, b, c đều đúng.

Câu 13. Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn 04 chuyên hiệu nào để triển khai rèn luyện trực tuyến?

a)An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Hữu nghị Quốc tế.

b)An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Khéo tay hay làm.

c)An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi,

Chăm học.

d) An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Vận động viên nhỏ tuổi.

Câu 14. Đoàn viên tham gia Chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến trên Internet phải trả lời bao nhiêu câu hỏi?

a) 50 câu hỏi.

b) 90 câu hỏi.

c) 100 câu hỏi.

d) 150 câu hỏi.

Câu 15. Đoàn viên tham gia chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến tại địa chỉ trang Web?

a) http://thieunhivietnam.vn

b) http://renluyendoivien@gmail.com

c) http://renluyendoivien.vn

d) http://renluyendoivien.gov.vn

Câu 16. Đối tượng tham gia chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến ở bậc Tiểu học và Trung học cơ sở là?

a) Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 9.

b) Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 7.

c) Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 8.

d) Đội viên từ lớp 3 đến lớp 5; Đội viên từ lớp 6 đến lớp 9.

Câu 17. Phong cách người đội viên trưởng thành là người trọng danh dự, ai cũng tin ở lời nói của mình là gì?

a) Lễ phép, lịch sự và không vụ lợi; Có lời nói và việc làm thống nhất.

b) Biết tìm cách vượt khó khăn.

c) a và b đều đúng.

d) a và b đều sai.

Câu 18. Nội dung Cần biết khi ra đường trong Chương trình dự bị Đội viên TNTP Hồ Chí Minh là gì?

a) Biết cách đi ngoài đường đúng quy định để đảm bảo an toàn; Biết chơi ở những chỗ an toàn, không làm phiền người khác; Biết tên đường phố, ngõ xóm, thôn bản nơi mình ở, địa chỉ trạm y tế, công an địa phương.

b) Biết cách đi ngoài đường đúng quy định để đảm bảo an toàn; Biết tên đường phố, ngõ xóm, thôn bản nơi mình ở, địa chỉ trạm y tế, công an địa phương.

c) Biết sống tốt, biết quan tâm giúp đỡ mọi người.

d) Tất cả, a, b, c đều sai.

Câu 19. Chuyên hiệu đầu tiên của Chương trình rèn luyện đội viên là gì?

a) Kỹ năng đội viên.

b) Nghi thức đội viên.

c) An toàn giao thông

d) Nhà sử học nhỏ tuổi.

Câu 20. Các chuyên hiệu của Chương trình rèn luyện đội viên được chia làm mấy hạng?

a) 3 hạng (Ba, Nhất, Nhì)

b) 2 hạng (Nhất, Nhì).

c) 4 hạng (Nhất, Nhì, Ba, Tư).

d) 1 hạng (Nhất).

Ngoài ra, để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả cao. VnDoc thường xuyên cập nhật các đề thi mới nhất cho các thầy cô tham khảo và ôn luyện tốt nhất.

Đánh giá bài viết
1 544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm