Các dạng bài thường gặp trong đề thi tiếng Anh THPT quốc gia

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
dạng bài chức năng giao tiếp, những câu trả lời nặng tính học thuật hay thể hiện thái độ khó
chịu chắc chắn sai. Dạng bài tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa thực tế không phải để kiểm tra vốn từ
kỹ năng đoán nghĩa từ dựa theo ngữ cảnh.
Dạng bài ngữ âm, trọng âm
Với dạng bài ngữ âm, trọng âm, ngoài học thuộc một số quy tắc như phát âm đuôi -ed, -s/es, thì việc làm
nhiều bài tập để biết được ch phát âm, đánh trọng âm của từ là rất quan trọng. Ngoài ra, cần đặc biệt
lưu ý các trường hợp ngoại lệ.
dụ: Tìm từ phần gạch được phát âm khác:
A. blessed B. curried C. crooked D. kicked
đến trên 90% học sinh chọn B, nhưng đáp án của ví dụ này lại là D.
Cách phát âm các từ này như sau: blessed /'blesid/, curried /ˈkɜːrid/, crooked /'krukid/, kicked /kikt/
Như vậy, kicked phần gạch chân phát âm /t/, còn lại đều /id/. Đây một ngoại lệ điển hình mà
học sinh cần ghi nhớ.
Dạng bài điền từ vào câu
Điền từ vào câu là dạng bài kiểm tra được rộng nhất kiến thức ngữ pháp của học sinh và được đánh giá là
dễ nhất trong cả đề thi. Học sinh nên làm đầu tiên hoàn thành tốt dạng bài này sẽ tự tin n khi giải
quyết các phần tiếp theo.
Do độ phủ kiến thức cao nên để làm tốt dạng bài điền từ o câu, học sinh cần học chắc các chủ điểm
ngữ pháp quan trọng trong chương trình sách giáo khoa, đồng thời bổ sung nguồn từ vựng cơ bản.
dụ:
It’s essential that every student _______ the exam before attending the course.
A. passes B. would pass C. passed D. pass
Ví dụ trên là câu hỏi kinh điển trong dạng bài điền từ vào câu. Ví dụ sử dụng cấu trúc giả định khá quen
thuộc It is essential that S (should) V-inf đáp án là D.
Tương tự, các câu hỏi khác trong dạng bài này đa phần đều thuộc một chủ điểm ngữ pháp nhất định.
Dạng bài chức năng giao tiếp
Dạng bài chức năng giao tiếp trong đề thi THPT quốc gia khá đa dạng về các chủ đề giao tiếp trong cuộc
sống, từ việc cảm ơn, xin lỗi, chúc mừng, xin phép, đề nghị… đến những câu hỏi, câu nói thường ngày.
Cần lưu ý chọn câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, phù hợp về ngữ nghĩa, và đảm bảo độ lịch sự,
lễ phép, thân thiện, không thái độ tồi, khó chịu, nhưng cũng cần tránh những câu quá u nệ, học thuật,
không hợp với lối nói hàng ngày.
dụ: “Excuse me! I’m looking for the library.” ________”
A. Where’re your eyes? It’s in front of you.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Look no further!
C. Find it yourself. I’m busy.
D. Oh, nice to meet you.
Về nghĩa thì cả A, B, C đều không sai, nhưng câu A trả lời với thái độ gắt gỏng, câu C thể hiện sự khó
chịu, không muốn giúp đỡ, thì ta không chọn. Câu D trả lời không đúng câu hỏi nên chỉ còn phương án
B là đúng.
Dạng bài tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa
Bản chất của dạng bài này những từ in đậm mà đề bài cho thường là từ ít xuất hiện và học sinh chưa gặp
bao giờ, còn c phương án A, B, C, D thường những từ, cụm từ học sinh có khả năng hiểu được
nghĩa.
Tuy nhiên, dạng bài này không kiểm tra vốn từ vựng của học sinh có rộng hay không mà là kỹ ng đoán
nghĩa từ dựa theo ngữ cảnh. Cách làm là dịch nghĩa của câu và sau đó suy đoán nghĩa của từ. Nhớ lưu ý
xem đề bài hỏi đồng nghĩa hay trái nghĩa bằng cách gạch chân hay khoanh tròn từ CLOSEST -
OPPOSITE trong đề, vì các phương án đưa ra đều có cả từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với từ in đậm, học
sinh dễ bị đánh lừa.
dụ: Chọn từ trái nghĩa với từ được gạch chân:
A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.
A. average B. lazy C. stupid D. hard-working
Chắc hẳn mediocre là từ rất ít người biết, nhưng qua dịch nghĩa, có thể suy ra đây là từ mang nghĩa tiêu
cực (Học sinh mediocre, bị điểm kém, sẽ gặp rắc rối…). Đề bài hỏi từ trái nghĩa nên chắc chắn đáp
án phải là một từ tích cực. Đáp án D.
thể thấy, kỹ năng suy luận và đoán nghĩa từ văn cảnh rất cần thiết trong dạng bài này.
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/luyen-thi-thpt-quoc-gia

Dạng bài thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Các dạng bài thường gặp trong đề thi tiếng Anh THPT quốc gia bao gồm các dạng bài về Ngữ âm, Trọng âm, ...là các dạng bài luôn luôn xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Mời các bạn tiếp tục luyện tập nhuần nhuyễn các dạng bài này qua phần Bài tập dạng bài cho ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh có đáp án giúp các bạn dễ dàng đối chiếu ngay sau khi làm bài. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm