Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tuy nhiên nếu không áp dụng thường xuyên, các bạn có thể sẽ không hình thành phản xạ tốt khi hỏi. Mời các bạn tham khảo tài liệu "Cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh" được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải để ôn tập một cách hiệu quả nhất.

Bài tập về câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh

Câu hỏi dạng bị động

Bài tập đặt câu hỏi Tiếng Anh Beginning Level

1. Câu hỏi "yes"/ "no" (có/ không)

Câu hỏi "yes"/ "no" còn được gọi là câu hỏi đóng, hay câu hỏi toàn phần vì phạm vi hỏi và trả lời bao trùm lên toàn bộ nội dung câu hỏi.

1.1. Đối với động từ "to be":

Hỏi:

Is
Am
Are
Was
Were
S + ...?

Trả lời:

Trả lời khẳng địnhYes, Sis.
am.
are.
was.
were.
Trả lời phủ địnhNo, Sisn't.
am not.
aren't.
wasn't.
weren't.

Ví dụ:

Is he a doctor ? Ông ấy là bác sĩ phải không?

 • Yes, he is. Vâng phải. Hoặc: Yes, he is a doctor.

Are they engineers ? Họ là kỹ sư phải không?

 • No, they aren't. Không, không phải. Hoặc: No, they aren't engineers

1.2. Đối với động từ khiếm khuyết (V_kk : shall, will, can, may, must, ought to, ...)

Hỏi:

Vkk S V (nm bỏ "to") (O) ?

Trả lời:

Trả lời khẳng định: Yes, S Vkk.

Trả lời phủ định: No, S Vkk + not.

Ví dụ:

Can you swim? Bạn có biết bơi không?

 • Yes, I can. Vâng, biết.
 • No, I can't. Không, không biết.

Hoặc:

 • Yes, I can swim.
 • No, I can't swim.

1.3. Đối với động từ thường ở các thì đơn (Hiện tại đơn, Quá khứ đơn)

Hỏi:

Do
Does
Did
SV (nm bỏ "to")O?

Trả lời:

Trả lời khẳng địnhYes, Sdo.
does.
did.
Trả lời phủ địnhNo, Sdon't
doesn't
didn't

Ví dụ:

Do you like watching films? Bạn có thích xem phim không?

 • Yes, I do.
 • No, I don't.

Does Mr. Tân work in that office? Ông Tân làm việc trong phòng đó phải không?

 • Yes, he does.
 • No, he doesn't.
Đánh giá bài viết
1 1.643
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm