Cách dùng A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great deal of trong tiếng Anh

A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great deal

Lượng từ là một trong những loại từ phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh để cho biết về số lượng của một danh từ. Bài viết giới thiệu cách sử dụng các cụm từ a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of trong tiếng Anh.

I. Khái niệm

A lot, lots, plenty, a large amount, a great deal đều mang ý nghĩa là nhiều về số lượng.

- Có chức năng như một tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa

- Đằng sau đều đi với giới từ "of"

- Có ý nghĩa tương đương với many và much.

- Có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Ví dụ:

- Plenty of shops open on Sunday mornings.

- There is not a lot of rice left.

II. Cách dùng:

A lot of, lots of:

- Không có sự khác biệt giữa a lot of và lots of

- Sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật, không trang trọng.

- Khi đằng sau a lot of và lots of là danh từ số nhiều thì động từ chia theo danh từ số nhiều.

- Đi với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

+ A lot of my friends live abroad.

+ Lots of time is needed to learn a language.

Plenty of:

- Có ý nghĩa là "nhiều và hơn nữa"

- Sử dụng được trong đa số các trường hợp

- Đi với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

+ There is plenty of time.

+ Plenty of shops accept credit cards.

A large amount of, a great deal of , a large number of

- Sử dụng trong các ngữ cảnh trang trọng.

- Sau a large amount of, a great deal of là các danh từ không đếm được.

- Sau a large number of là các danh từ đếm được.

Ví dụ:

+She has spent a great deal of time in Europe.

+ A large number of issues still need to be addressed

Trên đây là phân biệt A lot of/ Lots of, A large number of và A great deal of. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm