Căn thức và các bài toán liên quan đến căn thức trong Toán lớp 9

Căn thức và các bài toán liên quan đến căn thức trong Toán lớp 9 là tài liệu học tập môn Toán lớp 9, thống kê các dạng bài tập phần kiến thức liên quan đến chuyên đề căn thức, giúp các bạn học tập tốt chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 được tốt nhất.

Chuyên đề căn thức lớp 9

CHUYÊN ĐỀ: CĂN THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Dạng 1: Tập xác định

Bài toán 1: Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa. (Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau).

1, √(3x - 1)8, √(x2 + 3)
2, √(5 - 2x)9, √(x2 - 2)
3, 1/√(7x - 14)10, √(x2 -3x +7)
4, √(2x - 1)11, √(2x2 - 5x +3)
5, √(3 - x)/√(7x + 2)12, 1/√(x2 - 5x + 6)
6, √(x + 3)/(7 - x)13, 1/√(x - 3) + 3x/√(5 - x)
7, 1/√(2x - x2)14, √(6x - 1) + √(x + 3)

Bài toán 2:

Bài tập 1: Tìm tập xác định của biểu thức

Đánh giá bài viết
8 5.880
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm