Hà Thu Nguyễn Hóa học

Cho 13g kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric (vừa đủ)

a, Tính thể tích khí hiđro sinh ta (đktc)?

b,Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem khử 12g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư? Dư bao nhiêu mol?

Cho biết:Cu=64;Zn=65;O=16

 

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  a) nZn = 13 : 65 = 0,2 mol

  Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2

  0,2 --------------------> 0,2 mol

  -> VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

  0 Trả lời 11:21 25/03
 • Xucxich14
  Xucxich14

  b) nH2 = 0,2 mol

  nCuO = 12 : 80 = 0,15 mol

  CuO + H2 -> Cu + H2O

  Ta có 0,15 : 1 < 0,2 : 1

  => H2 dư

  nH2 dư = 0,2 - 0,15 = 0,05 mol

  0 Trả lời 11:23 25/03
 • Laura Hypatia
  Laura Hypatia

  a) VH2 = 4,48 lít

  b) H2 dư 0,2 - 0,15 = 0,05 mol

  0 Trả lời 11:53 25/03

Hóa học

Xem thêm