Lmg Huy LE Nek Toán học lớp 7

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết x = -2 thì y = 8.

Hỏi x = 3 thì y có giá trị bằng bao nhiêu?

A. -12

B. 12

C. 24

D. -24

 

4
4 Câu trả lời
 • Đường tăng
  2 Trả lời 11:48 05/01
 • Chuột Chít
  Chuột Chít

  x và y tỉ lệ thuận

  Theo công thức hệ số, ta có y = k.x => k = y : x => k = 8 : (-2) = -4 => hệ số là -4

  Vậy với x = 3 => áp dụng công thức: y = (-4) . 3 = -12

  => đáp án B

   

  Trả lời hay
  1 Trả lời 11:47 05/01
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  Áp dụng lí thuyết đại lượng tỉ lệ nghịch: y = k.x

  => Hệ số k = y : x = 8 : (-2) = (-4)

  + Với x = 3 => y = (-4) . 3 = -12

  Vậy chọn B nhé

  Trả lời hay
  1 Trả lời 11:48 05/01
 • Nguyễn Văn Thắng
  Nguyễn Văn Thắng

  A.-12 nha

  0 Trả lời 19:02 05/01
  • Nguyễn Văn Thắng
   Nguyễn Văn Thắng

   Nhầm,là B

   0 Trả lời 19:02 05/01

Toán học

Xem thêm