Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Lời giải hay bài tập Toán 7 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 51: Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một hằng số khác 0)

Lời giải

Ta có:

a) s = 15 . t (km)

b) m = V.D

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52: Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -\frac{3}{5} . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Lời giải

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -\frac{3}{5} ⇒ y = -\frac{3}{5}.x

⇒ x = -\frac{5}{3}. y Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ h = -\frac{5}{3}

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 52: Hình 9 là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột b, c, c nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau:

Cột

a

b

c

d

Chiều cao (mm)

10

8

50

30

Lời giải

Ta có: Vì con khủng long ở cột a nặng 10 tấn nên theo bảng đã cho

Con khủng long cột b nặng 8 tấn; cột c nặng 50 tấn và cột d nặng 30 tấn

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 53: Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:

x

X1= 3

X2 = 4

X3 = 5

X4 = 6

y

Y1 = 6

Y2 = ?

Y3 = ?

Y4 = ?

a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x;

b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của y và x?

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Lời giải

a) x1 = 3; y1 = 6 nên hệ số tỉ lệ của y đối với x là 6 : 3 = 2

b)

x

X1 = 3

X2 = 4

X3 = 5

X4 = 6

y

Y1 = 6

Y2 = 8

Y3 = 10

Y4 = 12

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15;

Lời giải:

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát y = k.x

a) Với x = 6, y = 4 ta có: 4 = k.6

Suy ra

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

-4

Lời giải:

x và y tỉ lệ thuận nên y = k.x

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Từ đó ta tìm được y lần lượt là:

(-2).(-3) = 6 ; (-2) (-1) = 2;

(-2).1 = (-2) ; (-2).5 = -10

Ta được bảng sau

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận hay không

Lời giải:

Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trì là 7,8 vì

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Vậy m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = k.y

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = h.x

Do đó z = k.y = k.h.x = (k.h).x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h

Đánh giá bài viết
20 3.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 7 Xem thêm