Chuyên đề Vật lý 9: Biến trở và bài tập mạch điện

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1
 4: BIN TR VÀ BÀI TP MN.
I. BIN TR:
1. Cu to gm:
+ Con chy
+ Cun dây hợp kim có điện tr sut ln
+ Hai cht ni với 2 đầu cun dây ca các biến tr
2. Công dng ca bin tr:
+ Biến tr điện tr giá tr thay đổi được khi con chy dch chuyn t đó điều chỉnh ng
độ dòng điện chy trong mch
+ Ý nghĩa con số ghi trên biến tr: Trên biến tr con chy ghi ( 20W- 2A) nghĩa điện tr
ln nht ca biến tr 20W, cường động đin ln nht đưc phép qua nó là 2A.
N TR T:
Có hai cách ghi tr s trên b.tr:
+ Ghi tr s ngay trên biến tr
+ Tr s đc thể hin bng các vòng màu.
III. Cách mc biến tr vào mạch điện
+ Biến tr được mc ni tiếp
+ Biến tr được mc va ni tiếp va song song
Chuyn sang mch
+ Biến tr được mc mch cu:
BÀI TP VN DNG
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2
I/ BÀI TP T LUN.
Dng 1: Biến tr được mc ni tiếp vi ph ti
Khi con chy C dch chuyn làm biến tr có giá tr R
x
1) R
= R
ti
+ R
x
trong đó R
x
là phần điện tr tham gia ca biến tr .
2) I
Rx
là cường độ dòng điện trong mch chính và U
Rx
= U
tm
- U
ti
3) Khi C trùng với điểm đầu lúc đó R
x
= 0 & R
= R
ti
( giá tr nh nht của điện tr toàn
mạch ) và khi đó I đt giá tr ln nht ( vì U
MN
không đi ) .
4) Ngưc li khi C trùng với điểm cuối lúc đó R
= R
ti
+ R
x
( giá tr ln nht ca R
)
khi đó I đt giá tr nh nht ( vì U
MN
không đổi ) .
Bài 1: ( Bài 2 sgk vt 9 trang 32 ) Một bóng đèn khi sáng bình
thưng điện tr R
1
= 7,5
cường đ dòng điện chy qua
khi đó I = 0,6 A . Bóng đèn được mc ni tiếp vi biến tr chúng
được mc vào hiu điện thế U = 12 V .Phải điu chnh con chy C đ
R
AC
có giá tr R
2
= ? để đèn sáng bình thường ?
ng dn
Khi đèn sáng bình thưng => I
đ
= 0,6 A => I
tm
= 0,6 A (vì mch nt)
I
tm
=
1
0,6 ( )
AC
U
A
RR
T đó HS tìm ra R
AC
+ R
1
rút ra R
AC
khi thay R
1
=
7,5
Bài 2: Cho mạch điện ( như hình v ) có U
AB
= 12 V , khi dch chuyn con chy C thì s ch ca am pe
kế thay đổi t 0,24 A đến 0,4 A . y tính giá tr R
1
và giá tr ln nht ca biến tr ?
ng dn
Khi C dch chuyn => s đo của am pe kế thay đi t 0,24 A đến 0,4 A nghĩa là gì ?
+) Khi C trùng A => R
AC
= 0 => R
MN
= R
1
(nh nht ) => I = 0,4 A là giá tr ln nht .
Lúc đó R
= R
1
... Biết I & U ta tính được R
1
Ngưc li
+) Khi C trùng vi B ..... I = 0,24 A là giá tr nh nht
=> R
= R
1
+ R
o
. vy biết U , R
1
và I ta s tính đưc R
o
là điện tr ln nht ca biến tr .
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3
Bài 3: Cho mạch điện ( như hình v ) Đèn loại 6 V 3 W ,
U
MN
= 12 V không đổi .
1 Khi điện tr ca biến tr R
x
= 20
. Hãy tính công
sut tiêu th của đèn và cho biết đ sáng của đèn thế nào ?
2 Muốn đèn sáng bình thường phải điều chnh con chy cho R
x
= ?
Bài 4: Cho mạch điện ( như hình vẽ ) Khi con chy C v trí A thì
vôn kế ch 12 V, khi con chy C v trí B thì vôn kế ch 7,2 V.
Tính giá tr điện tr R (Biết trên biến tr có ghi 20
- 1 A )
Dng 2: Biến tr được mc va ni tiếp, va song song.
* S dng bất đẳng thc (
0)
xo
RR
trong đó R
o
là điện tr toàn phn ca biến tr .
* HS phi biết v li mạch điện để d dàng s dụng đnh luât ôm trong mch ni tiếp cũng như
mch song song .
Bài 6: ( Bài 11.4 b SBT L9) Cho mạch điện (như hình v ),đèn sáng bình
thưng. Vi U
đm
= 6 V I
đm
= 0,75 A . Đèn được mc vi biến tr điện
tr ln nhất ng 16
U
MN
không đổi băng 12V. Tính R
1
ca biến tr để
đèn sáng bình thường ?
ng dn
+ Trước hết HS phi v li đưc mạch điện & khi đó (Đ// R
AC
) nt R
CB
Trong đó: R
AC
= R
1
+ Khi đèn sáng bình thường =>
U
đ
= U
AC
= ? -> U
CB
= ?
+ I
đ
+ I
AC
= I
CB
Trong đó:
1 1 1 1
; (*)
16 16
AC d d d
AC CB d
U U U U U U
I I I
R R R R


Hc sinh gii PT (*) -> Tìm được R
1
Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biến tr điện tr toàn phn R
o
=
12
Đèn loi 6V 3W; U
MN
= 15 V
a, Tìm v trí con chy C để đèn sáng bình thưng.

Biến trở và bài tập mạch điện - Vật lý 9

Chuyên đề Vật lý 9: Biến trở và bài tập mạch điện được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Vật lý lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chuyên đề Vật lý 9: Biến trở và bài tập mạch điện. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Vật lý 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 9 Xem thêm