Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - LỚP 12
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi : Ngữ văn
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
Biết đọc - đọc hiểu văn bản theo các cấp độ.
Củng cố kiến thức về cách viết đoạn văn nghị luận hội bài văn nghị luận văn học.
2. năng:
Rèn luyện các năng đọc - hiểu văn bản.
Rèn luyện năng tìm hiểu đề, lập dàn ý, các thao tác làm văn nghị luận để viết đoạn văn nghĩ
luận hội theo yêu cầu i văn nghị luận văn học.
3. Thái độ:
Nâng cao nhận thức của bản thân trong học tập trong rèn luyện, tích cực thực nh viết văn.
4. Năng lực:
- Phát huy năng lực duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập n bản nghị luận n
học, năng lực sáng tạo của học sinh.
II. HÌNH THỨC
1. Hình thức : Tự luận; Thời gian làm bài: 120 phút.
2. Cách thức kiểm tra: Kiểm tra tập trung.
III. MA TRẬN
Phần/ mức
độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
điểm
I. Đọc hiểu
Văn bản
ngoài SGK
- Xác định
phương thức
biểu đạt chính.
- Theo tác giả,
tại sao một số
người t chối
việc thay đổi?
Hiểu về ý của
câu Không chấp
nhận thay đổi,
cuộc sống của
bạn sẽ trở n
nghèo nàn, thậm
chí bạn sẽ gặp
những rắc rối
lớn?.
Trong đoạn trích
trên thông điệp
nào ý nghĩa
nhất với
anh/chị? sao?
- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ
2
1,0
10%
1
1,0
10%
1
1,0
10%
4
3,0
30%
II. Làm
văn
Câu 1
Viết đoạn văn
nghị luận về:
những điều cần
thay đổi thanh
niên Việt Nam
hiện nay trong
việc trở thành
công dân toàn
cầu.
2,0
Câu 2
Vận dụng kiến
5,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thức, năng để
làm bài văn nghị
luận văn học: cảm
nhận của anh/chị
về hai đoạn thơ
trong bài thơ Việt
Bắc, từ đó làm
nổi bật sự vận
động của cảm xúc
thơ Tố Hữu.
III. Tổng:
- Số câu:
- Số điểm:
- Tỉ lệ:
2
1,0
10%
1
1,0
10%
2
3,0
30%
1
5
50%
6
10
100%
IV/ RA ĐỀ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT
LƯƠNG NGỌC QUYẾN
(Đề thi 02 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút. (không kể thời gian phát đề)
Họ tên:........................................................... Phòng:.......... Số báo danh........................
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau thực hiện các yêu cầu nêu dưới:
Bất kỳ một quan điểm nào cũng thể thay đổi, điều quan trọng là bạn “muốn”thay
đổi hay không thôi. Mọi thứ không bỗng dưng có, thái độ cũng vậy. Để một thái độ
sống đúng đắn, trước tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến thành tài
sản quí giá cho bản thân.
Một số người từ chối việc thay đổi, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như này từ nhỏ, thay
đổi chỉ làm cuộc sống thêm rắc rối thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ thế ấy,
thay đổi làm cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ quá trễ cho một sự thay đổi.
Nhờ thay đổi, con người mới những bước tiến ợt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc
sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây
không đâm chồi nẩy lộc, không ra hoa kết trái gì? Đó chẳng phải “cây chết” hay sao?
Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn
thiện bản thân.
Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi
được với hoàn cảnh. thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống của họ sẽ bị tách biệt,
không bắt nhịp được với đồng loại của mình.
(Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.34)
Câu 1. (0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. (0.5 điểm) Theo tác giả, tại sao một số người từ chối việc thay đổi?
Câu 3. (1.0 điểm) Anh/Chị hiểu như thế nào về ý của câu Không chấp nhận thay đổi, cuộc
sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn?.
Câu 4. (1.0 điểm) Thông điệp nào từ đoạn trích ý nghĩa nhất với anh/chị? (trình bày khoảng
5 đến 7 dòng)
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)
trình bày suy nghĩ về những điều cần thay đổi thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở
thành công dân toàn cầu.
Câu 2: (5,0 điểm)
Trong bài thơ Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã tái hiện những kỉ niệm kháng chiến gian khổ:
Đánh giá bài viết
12 18.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm