Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2021

Chiều 29/5/2021, sở GD&ĐT An Giang đã diễn ra kì thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022. Đề thi vào lớp 10 tỉnh An Giang môn Anh có đáp án năm 2021 được VnDoc.com cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 An Giang năm 2021

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Anh An Giang năm 2021 được VnDoc.com update liên tục ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

MÃ ĐỀ 001

Phát âm

1 - B. parts

2 - D. weather

Trọng âm

3 - C. pollute

4 - D. accident

Chọn đáp án đúng

5 - B. is watering

6 - A. happy

7 - D. tell

8 - B. he was doing

9 - D. increasingly

10 - C. heavily

11 - C. in

12 - B. don't they

13 - D. look at

14 - B. panels

Tình huống giao tiếp

15 - A. I'm glad you like it.

16 - C. Here you are.

Điền từ đoạn văn

17 - B. who;

18 - C.viewers

19 - C. them

20 - A. danger

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

21 - C; 22 - B; 23 - D; 24 - C

Tìm lỗi sai

25 - B;

26 - D. play

27 - C. because of

28 - B. pleasing

Viết lại câu

29 - Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

30 - Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

31 - Classrooms activities are not as interesting as outdoor activities.

32 - She has studied Japanese for six months.

Nối 2 câu

33 - The footballer who is living in Can Tho now has scored many goals for his team.

34 - The pandemic is breaking out, so we should go on vacation this summer.

MÃ ĐỀ 002

1 - Classrooms activities are not as interesting as outdoor activities.

2 - She has studied Japanese for six months.

3 - Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

4 - Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

5 - The footballer who is living in Can Tho now has scored many goals for his team.

6 - The pandemic is breaking out, so we should go on vacation this summer.

7 - C; 8 - B; 9 - C; 10 - D;

11 - A; 12 - A; 13 - B; 14 - A;

15 - D; 16 - C; 17 - C; 18 - C;

19 - D; 20 - B; 21 - C; 22 - D;

23 - C; 24 - D;  25 - D; 26 - A; 27 - B;

28 - A; 29 - D; 30 - B; 31 - C; 32 - B;

33 - C; 34 - A;

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh sở GD&ĐT An Giang năm 2021

Nội dung Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 An Giang được VnDoc.com cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian thi ngày 29/5/2021.

MÃ ĐỀ 002

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2021

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2021

Trên đây Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 An Giang. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 17.261
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm