Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Mỹ Đức năm học
2017 - 2018
A. Phần I: Trắc nghiệm (2.0đ)
* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Trên lục địa Nam Cực, thực vật không thể tồn tại được bởi vì:
1.
Nơi nhiều gió bão. C. Khí hậu lạnh khắc nghiệt
2.
Băng tuyết bao phủ. D. Khí hậu khô, nóng.
Câu 2: Châu Nam Cực không được bao bọc bởi đại dương nào?
1. Ấn Độ Dương C. Thái Bình Dương
2. Đại Tây Dương D. Bắc Băng Dương
Câu 3: Mật độ dân số của Châu Đại Dương so với thế giới thuộc vào loại:
1. Thấp nhất C. Khá cao
2. Trung bình D. Cao
Câu 4: Châu Đại Dương tỉ lệ người nhập chiếm khoảng bao nhiêu
phần trăm dân số?
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
Câu 5: Trong các ngành ng nghiệp của các quốc đảo Châu Đại Dương,
ngành công nghiệp phát triển nhất là:
1. Công nghiệp khai khoáng
2.
Công nghiệp chế tạo máy
3.
Công nghiệp chế biến thực phẩm
4.
Công nghiệp dệt
Câu 6: Phần lớn diện tích của lục địa Ô- xtrây-li-a là:
A. Hoang mạc C. Đồng bằng
B. Cao nguyên D. i cao
Câu 7: T lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu vào loại:
1. Cao C. Thấp
2. Rất cao D. Rất thấp
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: T lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu là:
1.
Dưới 0,1% C. 0,1% - 0,5%
2.
0,1% D. 0,5% - 0,9%
B. Phần II: Tự luận
Câu 1 (2 điểm): sao lớp băng của Nam cực ngày ng tan chảy nhiều
hơn? Ảnh hưởng của s tan băng đối với đời sống con người trên trái đất.
Câu 2 (2 điểm): Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a khí hậu
khô hạn?
Câu 3 (1 điểm): Nêu đặc điểm nông nghiệp của châu Âu
Câu 4 (3 điểm): Cho bảng s liệu sau:
Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước
(GDP) (%)
Nông, lâm ngư nghiệp
Công nghiệp xây
dựng
Dịch vụ
Pháp
3,0
26,1
70,9
U-crai-na
14,0
38,5
47,5
Qua bảng số liệu, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp U-crai-na.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề kiểm tra học 2 lớp 7 môn Địa trường THCS Mỹ Đức năm
học 2017 - 2018
A. Phần trắc nghiệm (2.0điểm): Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Câu
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
A
D
C
A
D
A
B. Tự luận (8.0điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1 (2đ)
- Lớp băng châu Nam cực ngày càng tan chảy
nhiều hơn do: Sự gia tăng lượng khí thải làm tăng
hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng dần lên, băng
Nam Cực tan chảy.
- Ảnh hưởng của sự tan ng lục địa Nam Cực
làm cho mực nước c đại dương dâng lên, đe doạ
cuộc sống của con người các đảo những vùng
đất thấp ven biển
Câu 2 (2đ)
Phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a khí hậu khô hạn vì:
- Chí tuyến Nam đi qua giữa lục địa Ô-xtrây-li-a nên
phần lớn lãnh thổ Ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp
cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.
- Phía đông dãy trường n chạy t biển từ bắc
xuống nam, chắn gió ẩm từ các ng biển phía đông
thổi vào lục địa Ô-xtrây-li-a, gây a nhiều ờn
núi hướng về phía biển, ờn núi khuất gió các
vùng phía tây bị khô hạn.
- Ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ô-xtrây-li-a làm
cho vùng duyên hải phía tây có lượng mưa ít.
0.75đ
0.75đ
0.5đ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Địa lý trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa lý có đáp án. Đề thi môn Địa lý học kì 2 lớp 7 này dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 338
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa Xem thêm