Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Lang Sơn, Phú Thọ năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra 1 tiết kì 1 môn Hóa học lớp 8

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh bài Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Lang Sơn, Phú Thọ năm 2017 - 2018 làm tài liệu tham khảo cho quá trình ôn luyện kiến thức Hóa học 8 kì 1 đã học, đồng thời làm quen những dạng đề kiểm tra 1 tiết kì 1 hóa 8 đến từ nhiều trường khác nhau.

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.

A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3

B. O2, CO2, CaO, N2, H2O

C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4

D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2

Câu 2: Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO và YH3. Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y

A. XY3 B. X3Y C. X2Y3 D. X3Y2

Câu 3: Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:

A. 98 B. 97 C. 49 D. 100

Câu 4: Để chỉ 2 phân tử hiđro ta viết:

A. 2H B. 2H2 C. 4H D. 4H2

Câu 5: Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342. Giá trị của x là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 6: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:

a, Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

b, Muối ăn ( NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.

c, Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.

d, Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.

e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.

A. a, b B. a, d C. b, d D. c, e

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính hoá trị của:

a. Fe trong FeCl3, biết Cl hóa trị I

b. S trong SO3, biết O hóa trị II

c. Nhóm HCO3trong Ca(HCO3)2

d. Fe trong FexOy, biết O hóa trị II

Câu 2. Lập công thức hóa học tạo bởi các thành phần cấu tạo sau, rồi tính phân tử khối của các hợp chất đó:

a. Natri(I) và nhóm sun fat : SO4(II)

b. Nhôm (III) và Cl

Câu 3. Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxi nặng 44đvC.

a. Tính nguyên tử khối, cho biết tên kí hiệu của X.

b. Tính % khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

Câu 4. Một oxit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222. Tìm hoá trị của Mn?

(Biết Mn = 55; O = 16; C = 12; Na = 23; S = 32; O = 16; Al = 27; Cl = 35,5)

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Hóa học 8

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

A

B

C

D

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a. Fe hoá trị III

b. S hoá trị VI

c. HCO3 hoá trị I

d. Fe hoá trị 2y/x

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 2

a. Na2SO4

PTK = 142 đvC

b. AlCl3

PTK = 133,5 đvC

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 3

a. XO2 = X + 32 = 44

X = 12 Ký hiệu của X là: C

b. % khối lượng của C trong hợp chất là:

\frac{12}{44} . 100% = 27,2 %

1,0

1,0

Câu 3

Mn2Ox = 55.2 + 16.x = 222

x = 7

Công thức Mn2O7 Mn hoá trị VII

0,5

0,5

Đánh giá bài viết
14 4.975
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm