Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Sơn Mỹ 2, Bình Thuận năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Sơn Mỹ 2, Bình Thuận năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo là tài liệu học tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 4, giúp các em ôn tập kiến thức Toán học kì 1, đạt kết quả tốt trong bài thi định kì cuối kì I sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 4 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT HÀM TÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG TH SƠN MỸ 2 MÔN: TOÁN – KHỐI 4

Năm học: 2016 – 2017

A/ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN

I - Trắc nghiệm: 6 (đ)

Câu 1: Cho a = 8264; b = 1459 (1 đ)

A. Thì giá trị biểu thức: a + b = ?

A – 6805
B – 1459
C – 8264
D – 9723

B. Thì giá trị biểu thức: a – b = ?

A – 6805
B – 1459
C – 8264
D – 9723

Câu 2: Viết dấu thích hợp vào ô trống: (1 đ)

A. 234 × (1257 – 257) = 234 1257 234 257

B. 135 × 80 + 20 × 135 = 135 (80 + 20)

Câu 3: (1 đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4

Câu 4: (1 đ) Cho tam giác ABC (như hình vẽ)

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

a) Đoạn thẳng vuông góc với BC là: ________

b) Vẽ thêm một cạnh song song với cạnh BC.

Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4

Câu 5: Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 đ)

A – a + b = b + a

B – a + b = b – a

C – a x b = b x a

D – a x b + a x c = a x (b + c)

Câu 6: Nối cột A với cột B cho phù hợp (1 đ)

Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4

II - Tự luận: 4 (đ)

Câu 7: Tính (2 đ)

Đề thi học kì 1 mônn Toán lớp 4

Câu 8: Hiện nay hai chị em của Lan và Hoa có chung 21 tuổi. Biết Lan hơn Hoa 3 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay? (2đ)

B/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

I - Trắc nghiệm: (6 đ)

Câu

1 (1 đ)

2 (1 đ)

Đáp án

D

A

A. 234 x 1257 – 234 x 257

B. 135 x (80 + 20)

Điểm

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

Câu

3

4

Đáp án

879

B– AH

đỉnh H; cạnh HB, HC

Điểm

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

(1 đ)

Câu 5

A.

B.

C.

D.

Đáp án

Đ

S

S

Đ

Điểm

(0, 25 đ)

(0, 25 đ)

(0, 25 đ)

(0, 25 đ)

Câu 6
Đáp án 210 cm2 = 2 dm2 10 cm2 15 m2 = 150 000 cm2
Điểm (0, 25 đ) (0, 25 đ)
Đáp án 500cm2 = 50 dm2 20 000 cm2 = 2 m2
Điểm (0, 25 đ) (0, 25 đ)

II - Tự luận: 4(đ)

Câu 7: Tính (2đ)

Câu

A

B

C

D

Đáp án

80139

29929

30107

13008

Điểm

(0, 5 đ )

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

(0, 5 đ)

Câu 8: (2đ)

Tuổi của Hoa: (0, 25 đ)

(21 –3) : 2 = 9 (tuổi) (0, 5 đ)

Tuổi của Lan: (0, 25 đ)

21 – 9 = 12 (tuổi) (0, 5 đ)

Đáp số: Hoa 9 tuổi (0, 5 đ)

Lan 12 tuổi

Đánh giá bài viết
4 3.649
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm