Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh là tài liệu luyện thi đại học, ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án, rất thích hợp để các bạn luyện đề, hệ thống kiến thức môn Vật lý.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ

SỞ GD&ĐT TỈNH BẮC NINH
Trường THPT Lý Thái Tổ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/3/2015

MÃ ĐỀ THI 132

Câu 1: Xét về tác dụng tỏa nhiệt trong một thời gian dài dòng điện nào sau đây tương đương với một dòng điện không đổi có cường độ I = Io?

A. i=2Io cos(ωt+φ). B. i=Io2 cos(ωt + φ).
C. i= Io cos(ωt + φ). D. i=Io cos(ωt + φ).

Câu 2: Một vật thực hiên đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình sau: (li độ x tính bằng cm, thời gian t tính bằng giây s) x1 = 12cos(20πt + π/3) và x2 = 16cos(20πt + 2). Biên độ của dao động tổng hợp A = 20 (cm). Pha ban đầu 2 là:

A. 2 = π/2. B. 2 = -π/2. C. 2 = π/6 D. 2 = - π/6.

Câu 3: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm 4 cặp cực từ, muốn dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì roto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

A. 1500v/phút B. 500v/phút C. 750v/phút D. 12,5v/phút

Câu 4: Hai con lắc đơn có chiều dài và kích thước các quả nặng như nhau nhưng một con lắc làm bằng gỗ và một con lắc làm bằng kim loại chì. Cho hai con lắc dao động cùng lúc và cùng li độ cực đại trong không khí thì con lắc nào sẽ dừng lại trước?

A. Không xác định được. B. Con lắc bằng chì.
C. Cả hai dừng lại cùng lúc. D. Con lắc bằng gỗ.

Đánh giá bài viết
1 945
Sắp xếp theo
    Luyện thi đại học khối A Xem thêm