Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ PHÁT TRIỂN
TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021
CHUẨN CẤU TRÚC
ĐỀ 2
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Môn thi thành phần: VẬT
Thi gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
Câu 1[NB]. Một mạch dao động điện tử tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện
có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là
A.
1 L
f .
2 C
B.
2
f .
LC
C.
1
f .
2 LC
D.
1
f LC.
2
Câu 2[TH]. Hạt nhân Côban
60
27
Co
A. 27 prôtôn và 33 nơtron. B. 33 prôtôn và 27 nơtron.
C. 60 prôtôn và 27 nơtron. D. 27 prôtôn và 60 nơtron.
Câu 3[NB]. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng. D. phản xạ ánh sáng.
Câu 4[TH]. Trên một sợi dây đàn hồi chiều dài
hai đầu cố định, đang sóng dừng. Trên
dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là
v
không đổi. Tần số của sóng là
A.
4
v
l
B.
2v
l
C.
2
v
l
D.
v
l
Câu 5[NB]. Hai điện tích điểm q
1
, q
2
khi đặt gần nhau thì hút nhau. Kết luận nào sau đây đúng?
A. q
1
và q
2
đều là điện tích dương. B. q
1
và q
2
đều là điện tích âm.
C. q
1
và q
2
cùng dấu. D. q
1
và q
2
trái dấu.
Câu 6[TH]. Đặt điện áp
0
u U cos 100 t V
6
vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối
tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch
0
i I .cos 100 t A .
6
Hệ số công suất của đoạn
mạch bằng
A. 0,86. B. 1,00. C. 0,50. D. 0,71
Câu 7[NB]. Đơn vị đo cường độ âm là
A. Niutơn trên mét vuông (N/m). B. Oát trên mét vuông (W/ m
2
).
C. Ben (B). D. Oát trên mét (W/m).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8[NB]. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng
đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát vận tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe
S
1
, S
2
đến M bằng
A. chẵn lần nửa bước sóng. B. bán nguyên lần bước sóng.
C. nguyên lần bước sóng. D. nguyên lần nửa bước sóng.
Câu 9[TH]. Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có
R 10
, điện áp mắc vào đoạn mạch
u 110 2 cos 100 t (V)
. Khi đó biểu thức cường độ dòng điện chạy qua R có dạng là:
A.
i 110 2 cos 100 t A
B.
i 11 2 cos 100 t A
2
C.
i 11 2 cos 100 t A
D.
i 11cos 100 t A
Câu 10[NB]. Khung dây kim loại phẳng diện tích S, N vòng dây, quay đều với tốc độ
quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều cảm ứng từ B. Suất điện động cực
đại xuất hiện trong khung dây có độ lớn là
A.
0
E NBS
B.
0
E BS.
C.
0
E NBS
D.
0
E BS.
Câu 11[NB]. Chùm sắng đơn sắc màu đỏ và tím truyền trong chân không có cùng
A. chu kỳ. B. bước sóng. C. tần số. D. tốc
độ.
Câu 12[TH]. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai
khe sáng 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Trong hệ
vấn giao thoa trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 4,8 mm. Bước sóng của ánh
sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là
A. 0,7
m.
B. 0,5
m
C. 0,6
m
D. 0,4
m
Câu 13[NB]. Trong dao động điều hòa, lực kéo về
A. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với li độ.
B. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với vận tốc.
C. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với gia tốc.
D. biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hòa.
Câu 14[TH]. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, gọi bán kính quỹ đạo K của electron
là b. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
A.
0
4r
B.
0
r
C.
0
5r
D.
0
8r
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 15[NB]. Tại i có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn sợi dây dài
l
đang dao động
điều hoà. Chu kì dao động của con lắc là
A.
g
2
l
B.
1 l
2 g
C.
1 g
2 l
D.
l
2
g
Câu 16[TH]. Cho phản ứng hạt nhân:
27 4 30
13 2 15
Al He P X.
Hạt X là
A. nơtron. B.
2
1
D
C. proton. D.
3
1
T.
Câu 17[TH]. Hạt nhân
10
4
Be khối lượng 10, 0135u. Khối lượng của nơtrôn m
n
=1, 0087u, của
prôtôn m
p
= 1,0073u. Biết luc
2
= 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
10
4
Be là
A. 63,249 MeV. B. 632,49 MeV. C. 6,3249 MeV. D.
0,6324 MeV.
Câu 18[TH]. Một dải sóng điện từ trong chân không tần số từ 4,0.10
14
Hz đến 7,5.10
14
Hz.
Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang
sóng điện từ?
A. Vùng tia Rơnghen. B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Vùng tia tử ngoại. D. Vùng tia hồng ngoại.
Câu 19[NB]. Một mạch điện n gồm nguồn điện suất điện động E và điện trở trong r nối với
mạch ngoài là điện trở R. Cường độ dòng điện trong mạch kín có độ lớn là
A.
R r
I .
E
B.
I E R r .
C.
E
I
r
D.
E
I .
R r
Câu 20[TH]. Một mạch dao động điện tử tưởng gồm một t điện điện dung 0,125
F
một cuộn cảm độ tự cảm 50
H.
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch 0,15 A. Hiệu
điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là
A. 3 V. B. 5 V C. 10 V D. 6 V
Câu 21[NB]. Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế hai
đầu đoạn mạch
A. cùng pha với cường độ dòng điện. B. sớm pha
2
so với cường độ dòng
điện.
C. trễ pha
2
so với cường độ dòng điện. D. sớm pha
4
so với cường độ dòng
điện.
Câu 22[NB]. Máy biến áp là thiết bị

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý 2021 đã được Bộ GD&ĐT công bố. Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý theo cấu trúc Đề minh họa 2021 số 2. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Vật lý. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 2 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.854
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm