Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý chuẩn cấu trúc Đề minh họa 2021 có đáp án chi tiết số 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ PHÁT TRIỂN
TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021
CHUẨN CẤU TRÚC
ĐỀ 4
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Môn thi thành phần: VẬT
Thi gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
−19
C; tốc độ
ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; số Avôgadrô N
A
= 6,022.10
23
mol/1; 1 u = 931,5
MeV/c
2
.
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s
2
; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
−19
C; tốc độ
ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; số Avôgadrô N
A
= 6,022.10
23
mol/1; 1 u = 931,5
MeV/c
2
.
Câu 1 (NB). Một chất điểm khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O.
Phương trình ly độ dạng
cos( )
x A t
, t tính theo đơn vị giây. Biểu thức tính động năng
W
d
là:
A.
2 2 2
1
W sin ( )
2
d
m A t
B.
2 2
1
W cos ( )
2
d
m A t
C.
2 2
1
W sin ( )
2
d
m A t
D.
Câu 2 (NB). Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ
A. chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn
0
nào đó.
B. có electron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích hợp vào khối chất đó.
C. có giới hạn
0
phụ thuộc vào bản chất của từng khối chất.
D. chỉ ra khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
Câu 3 (NB). Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A. hướng về phía nó. B. hướng ra xa nó.
C. phụ thuộc độ lớn của nó. D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 4 (NB). Một nguồn âm phát ra âm cường độ âm I. Biết cường độ âm chuẩn I
0
. Mức
cường độ âm L được tính bằng biểu thức
A.
0
I
L lg (B)
I
B.
0
I
L lg (dB)
I
C.
0
I
L 10lg (B)
I
D.
0
10I
L lg (dB)
I
Câu 5 (NB). Điều kiện để có dòng điện là
A. có hiệu điện thế. B. có điện tích tự do.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. hiệu điện thế và điện tích tự do. D. có nguồn điện.
Câu 6 (NB). Con lắc đơn chiều dài
dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g.Chu
kì dao động T được tính bằng biểu thức
A.
T 2
g
B.
1
T
2 g
C.
g
T 2
D.
1 g
T
2
Câu 7 (NB). Một đoạn dây dẫn thẳng dài l dòng điện với cường độ I chay qua, đặt trong một
từ trường đều cảm ứng từ B. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ lực từ tác
dụng lên đoạn dây có độ lớn là F. Công thức nào sau đây đúng?
A. F = B/Il B. F = BI
2
l C. F = BIl D. F = Il/B.
Câu 8 (NB). Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100
2
cos 100πt (V). Số chỉ
của vôn kế này là:
A.100 V B.141 V C. 50 V D. 100π V
Câu 9 (NB). Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành c chùm
sáng đơn sắc là hiện tượng
A. phản xạ toàn phần. B. phản xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng. D. giao thoa ánh sáng.
Câu 10 (NB). Âm sắc là
A. màu sắc của âm thanh.
B. một tính chất của âm giúp ta phân biệt các nguồn âm.
C. một tính chất sinh lí của âm.
D. một tính chất vật lí của âm.
Câu 11 (NB). Máy phát điện xoay chiều là thiết bị làm biến đổi
A. điện năng thành cơ năng. B. cơ năng thành điện năng.
C. cơ năng thành quang năng. D. quang năng thành điện năng.
Câu 12 (NB). Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X
lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Câu 13 (TH). Gọi
D
năng lượng của pho ton ánh sáng đỏ,
L
năng lượng của pho ton ánh
sáng lục,
V
là năng lượng của pho ton ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng:
A.
V
>
L
>
D.
B.
L
>
V
>
D.
C.
L
>
D
>
V
. D.
D
>
V
>
L
.
Câu 14 (TH). Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cần bằng O. Lấy gốc thế năng tại O.
Khi vật đi từ biên âm sang biên dương thì
A. động năng giảm rồi tăng B. động năng tăng rồi giảm
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. động năng luôn tăng D. động năng luôn giảm
Câu 15 (TH). Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.
B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào
Câu 16 (TH). So với âm cơ bản, họa âm bậc bốn (do cùng một dây đàn phát ra) có
A. tần số lớn gấp 4 lần. B. cường độ lớn gấp 4 lần.
C. biên độ lớn gấp 4 lần. D. tốc độ truyền âm lớn gấp 4 lần.
Câu 17 (TH). Đặt một điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn
mạch điện RLC mắc nối tiếp t xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Cuộn dây thuần cảm.
Cường độ dòng hiệu dụng chạy trong mạch là I được tính bằng biểu thức
A.
U 2
I
R
B.
U
I
R
C.
U
I
R 2
D.
U
I
2R
Câu 18 (TH). Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì
A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.
C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.
Câu 19 (TH). Sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản là:
A. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loA.
B. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa.
C. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa.
D. Anten thu, chọn sóng, khuếch đại cao tần, loa.
Câu 20 (TH). Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần
số cùng pha ban đầu, những điểm trong môi trường truyền sóng là cực tiểu giao thoa khi hiệu
đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là
A.
2 1
2
d d k
B.
2 1
(2 1)
4
d d k
C.
2 1
d d k
D.
2 1
(2 1)
2
d d k
Câu 21 (TH). Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện điện dung C cuộn dây thuần
cảm độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp
xoay chiều ổn định. Điều chỉnh L để hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Kết
luận nào sau đây là đúng:
A. Cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý 2021 đã được Bộ GD&ĐT công bố. Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý theo cấu trúc Đề minh họa 2021 số 4. Đề thi bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Vật lý. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 4 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Đây là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Vật lý có đáp án và lời giải chi tiết số 4. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 631
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm