Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Trần Cao Vân, TP HCM lần 1 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT TP HCM
TRƯỜNG THCS- THPT
TRẦN CAO VÂN
(Đề thi gồm 04 trang)
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHTN
Môn thi: Vật
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:........................................................................
Câu 1: Một vật dao động điều hòa, thương số giữa gia tốc giá tr không đổi theo thời
gian. Đại lượng còn thiếu trong dấu “…” là
A. vận tốc. B. tần số góc. C. lực kéo về D. khối lượng.
Câu 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Nguồn có điện trở
trong r = 1
, R
1
= 2
, R
2
= 3
, R
3
= 6
.Tỉ số cường
độ dòng điện mạch ngoài khi K ngắt và khi K đóng là
n g a t
d o n g
I
I
bằng.
A. 1. B.
5
3
.
C.
3
5
. D. 1,5.
Câu 3: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt
nhân chuyển động tròn đều. Gọi
v
tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ
đạo N, electron có tốc độ bằng
A.
B.
4v.
C.
v
.
2
D.
Câu 4: Cho biết khối lượng hạt nhân
234
92
U
là 233,9904 u. Biết khối lượng của hạt prôtôn và
nơtrôn lần lượt là m
p
= 1,007276 u và m
n
= l,008665 u. Độ hụt khối của hạt nhân
234
92
U
bằng
A. 1,909422u. B. 3,460u. C. 0. D. 2,056u.
Câu 5: Đặt điện áp
u=200 2cos10t V
vào hai đầu mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm
độ tự cảm L=
1
H
π
nối tiếp với tụ điện điện dung
-4
2.10
C= F
π
. Công suất tiêu thụ của mạch
điện là
A. 100 W. B. 50 W. C. 200 W. D. 0 W.
E,r
R
1
R
2
R
3
K
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 6: Một bức xạ hồng ngoại truyền trong môi trường chiết suất 1,4 thì bước sóng 3 µm
một bức xạ tử ngoại truyền trong môi trường chiết suất 1,5 bước sóng 0,14 µm. Tỉ số
năng lượng photôn 2 và photôn 1 là
A. 24 lần. B. 50 lần. C. 20 lần. D. 230 lần.
Câu 7: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
một điện áp xoay chiều giá tr hiệu dụng U. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện U
C
=0,5U thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần U
R
= x.U. Giá trị x
A. 0,5. B. 0,5
2
. C. 0,5
3
. D. 0,8.
Câu 8. Một con lắc xo gồm lò xo độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m. Tác dụng
lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t nh bằng s) dọc theo trục xo thì xảy ra hiện tượng cộng
hưởng. Lấy
2
= 10. Giá trị của m là
A. 0,4 kg. B. 1 kg. C. 250 g. D. 100 g.
Câu 9: Biết h hằng số Plăng, c tốc độ ánh sáng trong chân không Nếu trong một môi trường
ta biết được bước sóng của lượng t bằng λ năng lượng
, thì chiết suất tuyệt đối của môi
trường đó bằng
A.
hc
n .
B.
h
n .
c
C.
h
n
D.
h
n
c
Câu 10: Tại hai điểm A B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích
6
1
q 2,7.10 C
,
6
2
q 6,4.10 C
. Xác định lực điện do hai điện tích này tác dụng lên
6
3
q 4.10 C
đặt tại C. Biết AC = 6 cm, BC = 8 cm.
A. 45 N. B. 50 N. C. 5 N. D. 4,5 N.
Câu 11: Một sóng truyền dọc theo chiều trục Ox với phương trình
2cos 40 2u t x
(mm) với x đo bằng cm, t đo bằng giây(s). Chu kì dao động của sóng cơ là
A. 0,04 s. B. 0,5 s. C. 0,05 s. D.0,02 s.
Câu 12: So với trong chân không thì bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong môi trường có chiết
suất n đối với ánh sáng đơn sắc này sẽ
A. không đổi. B. giảm n lần. C. tăng n lần. D. giảm n
2
lần.
Câu 13: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại A = 1,88 eV. Biết hằng s Plăng
h = 6,625.10
−34
J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s 1 eV = 1,6.10
−19
J. Giới
hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,33 µm. B. 0,22 µm. C. 0,66. 10
−19
µm. D. 0,66 µm.
Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị mô tả như hình vẽ. Gọi (x
1t1
, x
2t1
), (x
1t2
,
x
2t2
) lần lượt là các tọa độ của x
1
và x
2
ở các thời điểm t
1
và t
2
như trên đồ thị. Biểu thức đúng là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
1t1 2t1
x x 3 3cm
B.
1t1 2t1
x x 4,5cm
C.
1t2 2t2
x x 3 3cm
D.
1t2 2t2
x x 3cm
Câu 15 : Trên mặt nước hai nguồn đồng bộ A,B phát ra hai sóng kết hợp bước sóng bằng 4
cm. Khi xảy ra giao thoa ổn định thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai cực đại trên đoạn thẳng nối
hai nguồn là
A. 4 cm. B. 2 cm. C. 1 cm. D. 8 cm.
Câu 16: Đặt điện áp u = 200
2
cos(100
t) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần
50
thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là
A. 4 A. B. 4
2
A. C. 5
2
A. D. 5 A.
Câu 17. Một con lắc xo được treo vào một điểm cố định đang dao
động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên đồ thị biểu diễn
sự phụ thuộc ly độ x của vật m theo thời gian t. Tần số dao động của
con lắc lò xo có giá trị là
A.
1,5 Hz
. B.
1, 25 Hz
.
C.
0,5 Hz
. D.
0,8 Hz
.
Câu 18. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau
đây?
A. mạch tách sóng. B. mạch phát sóng điện từ cao tần.
C. mạch khuếch đại. D. mạch biến điệu.
Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách giữa hai khe 1
mm, khoảng cách t hai khe đến màn 1,5 m. Trên màn, người ta đo khoảng ch từ vân sáng
bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng phía so với vân trung tâm 4,5 mm. Bước sóng dùng trong t
nghiệm là
A. λ = 0,4µm. B. λ = 0,5µm. C. λ = 0,6µm. D. λ = 0,45µm.
x
2
(cm)
(x
2
)
(x
1
)
t
2
t
1
O
1
3
x
1
(cm)
2
1,5
t(s)
t(s)
4
x(cm)
1
O

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Trần Cao Vân, TP HCM lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Trần Cao Vân, TP HCM lần 1 nằm trong chuyên mục thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường Trần Cao Vân, TP HCM lần 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 284
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm