Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 vòng 17 có đáp án

Trạng nguyên tiếng Anh vòng 17 lớp 3 có đáp án

Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 vòng 17 có đáp án giúp các em học sinh lớp 3 ôn luyện những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh thường gặp trong đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 hiệu quả.

Bài 1. Phép thuật mèo con. 

Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 vòng 17 có đáp án

Đáp án:

Tivi - chọn chiếc Tivi

Sun - chọn mặt trời

Ball - chọn quả bóng

Bag - chọn cặp xách

House - chọn ngôi nhà

A pencil - chọn bút chù

Star - chọn ngôi sao

Crayons - chọn bút màu

Window - chọn cửa sổ

Pen - chọn bút bi

Bài 2. Chuột vàng tài ba. 

Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 vòng 17 có đáp án

Đáp án

Begin A: Câu trả lời (answer); tháng Tư (April); Quả táo (apple); 

Begin C: Con mèo (Cat); Đếm (Count); Quê hương (Country); 

Begin D: Cá heo (Dolphin); Tháng Mười Hai (December); Con chó (Dog); Bố (Dad)

Bài 3. Chọn đáp án đúng.

1. This is my new .........

Đáp án: school. 

2. Find the name of the group: Fish, Cat, Dog. 

Đáp án: animal. 

3. This is Mai. She is ...... friend. 

Đáp án: my

4. My school is ......

Đáp án: big

5. ...... your book, please. 

Đáp án: Close

6. Nice to meet you. - Nice to meet you, .....

Đáp án: Too

7. We sing a .......

Đáp án: Song

8. What is .... name? His name is Long. 

Đáp án: his

9. Find the odd one out. Mother - Father - brother - grandfather

Đáp án: Mother

10. Find the odd one out. teacher - mother - friend - student

Đáp án: Mother

Trên đây là Đáp án Đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 vòng 17

Xem thêm Bộ đề thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 3 các vòng khác:

Thi thử Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 17 năm 2021

Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 3 Vòng 18

Đánh giá bài viết
1 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm