Đơn xin học bổng

Đơn xin học bổng - Mẫu đơn xin học bổng

Đơn xin học bổng là mẫu đơn xin nhận học bổng tham khảo để các bạn nghiên cứu, áp dụng, giúp các bạn nhận được những học bổng hỗ trợ, giúp giảm bớt những khó khăn về kinh tế, tài chính, đảm bảo việc học tập của các bạn cũng như giảm không phải quá lo lắng nhiều về vấn đề học phí. Mời các bạn tham khảo Mẫu đơn xin học bổng dưới đây:

Trong File tải về có File định dạng .DOC và .PDF các bạn chú ý khi tải về.

Đơn xin học bổng
Mẫu đơn xin học bổng

Ngoài ra, có thêm mẫu Đơn xin học bổng song ngữ dành cho các bạn tham khảo khi xin học bổng của các chương trình, tổ chức, quỹ cấp học bổng để có thể nắm được những nội dung cơ bản, luyện dần cách viết đơn xin học bổng được cụ thể, súc tích, thành thạo nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

ĐƠN XIN HỌC BỔNG: ..............................

Học kỳ: ........Năm học: ...../....

Kính gửi:

- ………………………………………………………....................

- ........................................................................................

I. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN:

- Họ tên: ............................................................................ Ngày sinh: ................................

- Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Số CMTND:..............................Ngày cấp:...............................Nơi cấp:...............................

- Sinh viên lớp: .................................................................... MSSV:....................................

- Khoa:.......................................................................Trường:..............................................

- Điểm trung bình học kỳ I năm học: ................../................(vừa qua):....................................

- Điểm trung bình học kỳ II năm học: ................/................(vừa qua):.....................................

- Địa chỉ nơi trọ: ....................................................................................................................

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH: (Sinh viên ghi rõ chi tiết về hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay)

- Họ và tên cha:................................................................................ Tuổi:............................

- Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

- Họ và tên mẹ: ............................................................................... Tuổi:.............................

- Nghề nghiệp: ......................................................................................................................

- Địa chỉ cha mẹ:...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Tài sản: ruộng, vườn và các cơ sở hoạt động có thu khác: ....................................................

.............................................................................................................................................

- Thu nhập bình quân hằng tháng: ...........................................................................................

- Tên họ, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập của anh, chị, em ruột:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

III. LÝ DO XIN HỌC BỔNG: (Sinh viên trình bày thêm về mức độ khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại, mục đích sử dụng tiền học bổng )

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ghi chú: Nếu gia đình thuộc diện nghèo thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo.

Sinh viên ký tên

(Ghi rõ họ, tên)

______________________________________________

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Đánh giá bài viết
16 64.753
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm