Bài tập Toán cho bàn tính Soroban

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài tập Toán cho bàn tính Soroban 359,3 KB 16/03/2020 11:35:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài tập Toán cho bàn tính Soroban hiện đang rất phổ biển, mang lại cho bạn hiệu quả cao nhất khi bạn thuần thục việc thực hiện từ các phép tính giá trị nhỏ sau đó tăng dần độ khó.
Xem thêm các thông tin về Bài tập Toán cho bàn tính Soroban
Phần mềm học tập Xem thêm