Huy Huy GDCD

Em hãy tìm một số câu ca dao tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác?

Em hãy tìm một số câu ca dao tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác?

3
3 Câu trả lời
 • Laura Hypatia
  Laura Hypatia

  - Có vay có trả mới thoả lòng nhau.


  - Vay thì trả, chạm thì đền.


  - Tánh bần tiện sanh do tánh tham khởi,


  Muốn thanh cao phải diệt trừ tham...


  - Của phi nghĩa có giàu đâu


  Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền.


  - Ai ơi đừng tham của người


  Lấy một phải trả gấp mười về sau.


  - Chữ tín thay đức con người,


  của mượn gìn giữ xong rồi trả ngay.


  - Của người nhọc đổ mồ hôi,


  Chớ vì tham đắm cướp về tay ta.

  0 Trả lời 13:49 21/03
  • Gấu chó
   Gấu chó

   + Của thiên trả địa

   + Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau


   + "Của mình thì giữ bo bo


   Của họ thì để cho bò nó ăn"

   0 Trả lời 13:50 21/03
   • Nguyễn Sumi
    Nguyễn Sumi

    +Vay thì trả,mượn thì đền

    +Của thiên trả địa

    +Có vay có trả,mới thỏa lòng nhau

    +Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

    + Ai ơi đừng tham của người
    Lấy một phải trả gấp mười về sau.


    + Chữ tín thay đức con người,


    Của mượn gìn giữ xong rồi trả ngay.


    - Của người nhọc đổ mồ hôi,


    Chớ vì tham đắm cướp về tay ta.

    0 Trả lời 13:51 21/03

    GDCD

    Xem thêm