Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 28 sgk Tin học lớp 7): Khởi động Excel và tạo bảng tổng hợp chi phí thường xuyên hàng tháng của gia đình em tương tự như hình 1.19

a) Hãy sử dụng công thức (không sử dụng các địa chỉ ô) để tính tổng và trung bình trong các ô còn trống.

b) Nhập lại công thức với các địa chỉ ô tương ứng để tính lại tổng và trung bình nói trên. So sánh kết quả nhận được với kết quả ở bước trên.

Lưu bảng tính với tên Chi_phi_gia_dinh.

Trả lời:

a) Sử dụng công thức (không sử dụng các địa chỉ ô) để tính tổng và trung bình trong các ô còn trống:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

b) Nhập lại công thức với các địa chỉ ô tương ứng để tính lại tổng và trung bình:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

→ Nhận xét: Kết quả thu được khi tính bằng hai cách là giống nhau.

- Để lưu bảng tính với tên Chi_phi_gia_dinh, em mở bảng chọn Enter, nháy chuột chọn Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tínhđể mở cửa sổ Save As và thực hiện lần lượt các bước như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 2 (trang 28 sgk Tin học lớp 7): Một hình tròn có bán kính R sẽ có chu vi bằng C = 2 x 3.14 x R và diện tích bằng S = 3.14 x R2. Hãy tạo trang tính để tính chu vi và diện tích của hình tròn với các giá trị bán kính R khác nhau (hình 1.23a). Kết quả sẽ như hình 1.23b.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Trả lời:

Chu vi: C = 2 x 3.14 x R

Diện tích: S = 3.14 x R2

→ Ta có:

B3 = 2*3.14*A3

C3 = 3.14*A3^2

B4 = 2*3.14*A4

C4 = 3.14*A4^2

B5 = 2*3.14*A5

C5 = 3.14*A5^2

B6 = 2*3.14*A6

C6 = 3.14*A6^2

B7 = 2*3.14*A7

C7 = 3.14*A7^2

B8 = 2*3.14*A8

C8 = 3.14*A8^2

→ Thực hiện điền các công thức trên, ta được bảng kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 3 (trang 28 sgk Tin học lớp 7): Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng trên ô tính vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Theo em thì tại sao?

Trả lời:

Trên ô tính vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi vì bạn Hằng không gõ kí tự "=" trước biểu thức nên Excel hiểu nội dung đó là một đoạn kí tự. Muốn ra được kết quả mong đợi, bạn Hằng cần gõ vào nội dung là = 8+2*3.

Bài 4 (trang 29 sgk Tin học lớp 7): Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?

(A) (D4+C2)*B2 (B) D4+C2*B2 (C) = (D4+C2)*b2

(D) = (B2*(D4+C2) (E) = (D4+C2)B2 (F) = (D4+C2)*B2

Trả lời:

Đáp án: F

Đánh giá bài viết
11 1.874
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm