Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 95 sgk Tin học lớp 7): Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính SeaGames (được lưu trong Bài 8)

a) Tạo biểu đồ cột để biểu diễn số huy chương đạt được của các nước.

b) Thực hiện các bước cần thiết để tạo lại biểu đồ sao cho chú giải của biểu đồ ngắn gọn tương tự như hình 1.109. Ghi nhận những thành phần còn chưa hợp lí trên biểu đồ.

c) Nhận xét về sự thay đổi nhận được trên biểu đồ.

d) Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo lại biểu đồ.

e) Ghi lại tổng kết những lưu ý khi tạo biểu đồ. Lưu bảng tính.

Trả lời:

Nháy đúp chuột ở biểu tượngGiải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ trên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình bảng tính Excel.y

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Em mở bảng chọn File, nháy chọn bảng tính SeaGames:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

a) Tạo biểu đồ cột để biểu diễn số huy chương đạt được của các nước.

- Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ, chẳng hạn ô C5:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ cột Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồtrong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Các thành phần chưa hợp lí trên biểu đồ:

- Phần chú giải dài và thừa. Vì chúng ta đã biết biểu đồ này là biểu đồ cho bảng thành tích SeaGames 28-2015 rồi nên việc thêm tên bảng vào chú thích là không cần thiết.

- Biểu đồ chưa có tiêu đề.

- Phần tên các nước phía dưới trong biểu đồ không hợp lí.

- Vì biểu đồ là biểu đồ bảng thành tích SeaGames nên chỉ cần có hai cột là Vàng và Tổng cộng.

b) Chỉnh sửa chú giải:

- Bước 1: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Select Data Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ trong dải lệnh Design:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Cửa sổ mới hiện ra, em thực hiện chọn phần chú giải cần chỉnh sửa và nháy chọn Edit như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Hộp thoại Edit Series hiện ra, em nhập tên mới cho chú giải vào ô Series name và nháy OK:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Thực hiện tương tự với các thành phần khác của chú giải và nháy OK để hoàn tất các thay đổi chú giải:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Những phần vẫn còn chưa hợp lí trên biểu đồ:

- Biểu đồ chưa có tiêu đề.

- Phần tên các nước phía dưới trong biểu đồ không hợp lí.

- Vì biểu đồ là biểu đồ bảng thành tích SeaGames nên chỉ cần có hai cột là Vàng và Tổng cộng.

c) Nháy chuột lên biểu đồ và quan sát bảng dữ liệu được chia làm ba phần, được đánh dấu bằng các đường viền quanh màu xanh và tím như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Kéo thả các góc đường viền đó để thu hẹp vùng dữ liệu:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Kéo thả các góc đường viền đó để mở rộng vùng dữ liệu:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Nhận xét về sự thay đổi nhận được trên biểu đồ: khi kéo thả các góc đường viền để thu hẹp (hay mở rộng) vùng dữ liệu thì trên biểu đồ sẽ mất đi (hoặc thêm vào) một số cột theo sự thay đổi giới hạn của đường viền trên bảng dữ liệu.

d) Chỉnh sửa biểu đồ

1. Đặt con trỏ chuột vào cạnh của biểu đồ và kéo thả đê mở rộng biểu đồ ra:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

2. Thiêm tiêu đề cho biểu đồ.

- Bước 1: Nháy chuột lên biểu đồ. Trong dải lệnh Layout, nháy chọn Chart Title và chọn như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề mới hiện ra và sửa lại theo ý muốn:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

3. Đặt lại tên các nước nằm ngang:

- Bước 1: Nháy chuột chọn phần tên các nước phía dưới của biểu đồ, nhấn chuột phải và chọn:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Trong dải lệnh Home, sử dụng nhóm lệnh Font để thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ lại cho phù hợp với biểu đồ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

4. Xóa bớt cột của biểu đồ.

- Bước1: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Select Data trong dải lệnh Design:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Cửa sổ mới hiện ra, em thực hiện chọn phần chú giải cần xóa và nháy chuột chọn Remove:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 3: Thực hiện tương tự với các cột muốn xóa khác và nhấn OK để áp dụng các thay đổi trên lên đồ thị:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

e)

1. Những lưu ý khi tạo biểu đồ:

- Chú giải của biểu đồ nên ngắn gọn.

- Khi tạo biểu đồ nên tạo tiêu đề cho biểu đồ.

- Có thể thêm hoặc bớt các cột không quan trọng trong biểu đồ.

2. Để lưu bảng tính, em nháy chuột vào nút Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồSave ở góc trái, bên trên cửa sổ Excel:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Bài 2 (trang 97 sgk Tin học lớp 7): Tiếp tục với trang tính SeaGames.

a) Nháy chuột chọn một ô tùy ý trong vùng dữ liệu và thực hiện các bước cần thiết để tạo biểu đồ hình tròn (hình 1.111a). Hãy giải thích lí do tại sao biểu đồ không biểu diễn hết dữ liệu trong miền dữ liệu.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

b) Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo lại biểu đồ, thực hiện các chỉnh sửa cần thiết để có biểu đồ tương tự hình 1.111b.

c) Thay đổi một vài dữ liệu gốc và quan sát để thấy biểu đồ tự động đươc cập nhật.

d) Thay đổi dạng biểu đồ thành biểu đồ cột.

Trả lời:

a) 1. Tạo biểu đồ tròn để biểu diễn số huy chương vàng đạt được của các nước.

- Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ, chẳng hạn ô C5:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

- Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ tròn trong nhóm Chartstrên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó:

Đánh giá bài viết
2 1.517
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm