Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 7): Khởi động Excel, nhập dữ liệu để có trang tính mới tương tự như hình 1.51a.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

a) Điều chỉnh độ rộng các cột, chèn thêm các hàng trống để có trang tính được trình bày như hình 1.51b.

b) Nhập công thức hoặc hàm thích hợp để tính tổng tiền bán máy tính để bàn trong ô D5.

c) Sao chép công thức trong ô D5 vào các ô D6:D9 để tính được tiền thu được cho các mặt hàng khác.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Kết quả nhận được sẽ tương tự như hình 1.51b. Lưu trang tính với tên Ban_hang.

Trả lời:

Nháy đúp chuột ở biểu tượng Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính trên màn hình khởi động của Windows để khởi động Excel:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Nhập dữ liệu:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

a) Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột hoặc hàng:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Để chèn thêm một hàng (ví dụ trong bài là chèn thêm hàng 1 và hàng 3), em thực hiện lần lượt các bước sau:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một hàng (trong ví dụ chọn hàng 1):

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

→ Em sẽ được kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 3: Thực hiện lại các bước đối với hàng 3, em sẽ được kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

b) Nhập công thức hoặc hàm thích hợp để tính tổng tiền bán máy tính để bàn trong ô D5.

Ta có: Thành tiền= Số lượng * Đơn giá

→ D5 =B5*C5

Nhập công thức vào trong ô D5 rồi nhấn Enter, em sẽ tính được tổng tiền bán máy tính để bàn:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

c) Sao chép công thức trong ô D5 vào các ô D6:D9 để tính được tiền thu được cho các mặt hàng khác.

- Bước 1: Chọn ô D5.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 2: Trong dải lệnh Home, chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tínhCopy trong nhóm Clipboard.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 3: Chọn ô D6.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 4: Chọn Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính trong nhóm Clipboard.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

→Em sẽ được kết quả của ô D6:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 5: Thực hiện lại các bước từ 1 đến 4 cho ô D7 đến D9, em sẽ được kết quả tiền thu được cho các mặt hàng khác:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

- Bước 6: Lưu trang tính với tên Ban_hang.

Mở bảng chọn File, chọn Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tínhđể mở cửa sổ Save As và thực hiện lần lượt các bước trong hình dưới đây để lưu tệp bảng tính với tên Ban_hang:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 7): Để những thông tin quan trọng được tập trung, ta muốn dữ liệu trong cột D được di chuyển về ngay sau cột A.

a) Hãy chèn thêm cột trống sau cột A và sao chép dữ liệu trong các ô D5: D9 vào các ô tương ứng trong cột mới được chèn thêm vào. Quan sát kết quả nhận được, em sẽ thấy các lỗi #REF! (lỗi tham chiếu sai địa chỉ các ô). Nháy chuột chọn các ô bị lỗi và quan sát nội dung của ô trên thanh công thức. Hãy dự đoán nguyên nhân của lỗi.

b) Thay vì sao chép, hãy di chuyển các ô D5:D9 vào các ô tương ứng trong cột mới được chèn thêm vào. Quan sát kết quả nhận được, so sánh với kết quả trong mục a) ở trên và ghi lại nhận xét của em.

c) Trở lại với trang tính như hình 1.51b. Hãy chèn thêm một cột vào trước cột A và nhập số thứ tự cho từng sản phẩm như trên hình 1.52 sau đây:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Thực hiện lại thao tác đã nêu trong mục a) ở trên (chèn thêm cột trước cột C và sao chép dữ liệu trong các ô D5:D9). Quan sát kết quả và nhận biết các lỗi #VALUE! (Lỗi tính toán công thức do kiểu dữ liệu). Nháy chuột chọn các ô bị lỗi và quan sát nội dung của ô trên thanh công thức. Hãy dự đoán lí do xuất hiện lỗi.

Khôi phục lại trang thái ban đầu của bảng tính (Hình 1.52) và lưu bảng tính.

Trả lời:

a) Chèn thêm cột trống sau cột A:

+ Bước 1: Nháy chuột vào cột B:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

+ Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 5: Thao tác với bảng tính

Đánh giá bài viết
15 1.274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm