Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 64 sgk Tin học lớp 7): Khởi động Excel và mở bảng tính Ban_hang đã được lưu trong Bài 5. Thực hiện các thao tác cần thiết để có kết quả tương tự như hình 1.69 dưới đây.

- Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ;

- Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính;

- Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết;

- Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính;

- Định dạng hai chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Đơn giá và một số thập phân cho các số trong cột Thành tiền.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Cuối cùng lưu bảng tính.

Trả lời:

Để mở một tệp bảng tính Ban_hang đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

1. Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ:

Để định dạng, sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Chọn phông chữ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Chọn cỡ chữ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Chọn màu chữ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Chọn kiểu chữ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

2. Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

- Bước 1: Chọn ô cần căn lề:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Bước 2: Chọn các lệnh dưới đây để căn chỉnh:

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn giữa ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn thẳng lề trái ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn thẳng lề phải ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn trên ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn giữa ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể căn dưới ô.

+ Lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tínhđể gộp các ô được chọn thành 1 ô.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

3. Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

- Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Bước 2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

4.Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

- Bước 1: Chọn các ô cần tô màu nền:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Bước 2: Chọn màu nền bằng lệnh Fill Color:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

5. Định dạng hai chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Đơn giá và một số thập phân cho các số trong cột Thành tiền.

- Bước 1: Chọn các ô trong cột Đơn giá để định dạng hai chữ số thập phân:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính để tăng 1 chữ số thập phân:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

- Bước 3: Thực hiện tương tự với cột Thành tiền:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Áp dụng tương tự để định dạng cho các ô khác, em sẽ được bảng:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

6. Lưu bảng tính: Mở bảng chọn File Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính, chọn để lưu thay đổi cuối cùng trong tệp bảng tính:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Bài 2 (trang 64 sgk Tin học lớp 7): Trong văn bản, em có thể định dạng một phần văn bản khác với những phần văn bản còn lại. Với chương trình bảng tính em cũng có thể thực hiện định dạng tương tự với dữ liệu văn bản trong một ô tính.

a) Hãy thực hiện các thao tác định dạng văn bản trong một ô tính có hai phần cỡ chữ và màu chữ khác nhau (hình 1.70).

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

b) Thực hiện các thao tác định dạng tương tự với dữ liệu số trong ô tính. Quan sát kết quả nhận được và ghi lại nhận xét của em.

Trả lời:

a) Kéo thả chuột chọn phần chữ "bán hàng" và định dạng:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Kéo thả chuột chọn phần chữ "Tháng 11" và định dạng:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

b) Định dạng tương tự với số 123456789987654000, ta được kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

→ Kết quả: ô A3 có nội dung là 123456789987654000 nhưng hiển thị 123457E+17

→ Nhận xét: Trong một ô dữ liệu kiểu số, các phần dữ liệu phải được định dạng giống nhau.

Bài 3 (trang 64 sgk Tin học lớp 7): Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 sang ô A3, em dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Trả lời:

Sau khi sao chép, ô A3 có nền màu vàng và phông chữ màu đỏ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Bài 4 (trang 64 sgk Tin học lớp 7): Ô A1 của trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu ô C1 có công thức = A1+B1, em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó?

Trả lời:

Nếu ô C1 có công thức = A1+B1, em sẽ nhận được kết quả là 4 trong ô C1.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Đánh giá bài viết
6 1.364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm