Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 20 sgk Tin học lớp 7): Khởi động chương trình bảng tính Excel

a) Quan sát và nhận biết các thành phần chính của trang tính: ô tính, hàng và tên hàng, cột và tên cột, trang tính và tên trang tính.

b) Quan sát và nhận biết thanh công thức và hộp tên.

c) Lần lượt nháy chuột chọn các ô tính khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên.

Trả lời:

a) Nhận biết các thành phần chính của trang tính:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

b) Nhận biết thanh công thức và hộp tên:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

c) Khi nháy chuột vào một ô tính bất kì thì trên hộp tên sẽ có nội dung là vị trí của ô tính đang được chọn. Ví dụ trong hình dưới đây ô tính C2 đang được chọn:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 2 (trang 20 sgk Tin học lớp 7): Nhận biết tác dụng của thanh công thức

a) Nhập dữ liệu tùy ý (văn bản hoặc số) vào một ô tính. Lần lượt nháy chuột chọn các ô đã nhập dữ liệu và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức.

b) Nhập nội dung = 8 + 6 vào ô B2 rồi nháy chuột chọn ô tính khác. Quan sát nội dung được hiển thị trong ô B2. Nháy chuột chọn ô B2 và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức. Ghi lại nhận xét của em.

Trả lời:

a) Khi nháy chuột vào một ô tính bất kì thì thanh công thức có nội dung là nội dung của ô tính đang được chọn. Ví dụ trong hình dưới đây ô C2 đang được chọn và trên thanh công thức hiển thị nội dung của ô C2:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

b) Nháy chuột chọn ô B2 và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

- Nhận xét: Thanh công thức chứa nội dung của ô tính được chọn.

Bài 3 (trang 21 sgk Tin học lớp 7): Nhập nội dung Z500 vào hộp tên và nhấn phím Enter. Quan sát kết quả nhận được và ghi lại nhận xét của em về tác dụng của hộp tên.

Trả lời:

- Nhập nội dung Z500 vào hộp tên và nhấn phím Enter

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

- Nhận xét: Hộp tên có tác dụng hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn.

Bài 4 (trang 21 sgk Tin học lớp 7): Đổi tên trang tính: Thực hiện các bước chỉ dẫn trên hình 1.15 để đổi tên trang tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Hình 1.15.Đổi tên trang tính

1. Nháy đúp vào tên trang tính

2. Gõ tên mới và nhấn phím Enter

Trả lời:

- Bước 1: Nháy đúp vào tên trang tính

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

2.Gõ tên mới và nhấn phím Enter:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 5 (trang 21 sgk Tin học lớp 7): Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chọn một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong khối đó?

Trả lời:

Khi chọn một khối, ô tính đầu tiên trong khối đó sẽ được kích hoạt. Ví dụ:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Đánh giá bài viết
36 6.378
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm