Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Tin học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Bài 1 (trang 132 sgk Tin học lớp 7): Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và ba đường trung tuyến (hình 2.38).

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Trả lời:

1. Vẽ tam giác ABC:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA :

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên màn hình (em sẽ thấy xuất hiện điểm A), di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. Như vậy ta vừa tạo xong đoạn AB.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 3: Thực hiện tương tự, em sẽ tạo được tam giác ABC:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

2. Tạo các trung điểm của các cạnh:

- Bước 1: Chọn công cụ Trung điểm hoặc tâm Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA :

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Lần lượt chọn đối tượng là đoạn thẳng BC, AC, AB:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

3. Nối các đường trung tuyến

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Lần lượt nháy chuột để xác định điểm đầu và điểm cuối để vẽ đoạn thẳng:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

4. Vẽ trọng tâm G:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Điểm Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Nháy chuột vào giao điểm của 3 đường trung tuyến, em được trọng tâm G. Như vậy em đã vẽ được tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Bài 2 (trang 132 sgk Tin học lớp 7): Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H (hình 2.39):

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Trả lời:

1. Vẽ tam giác ABC:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên màn hình (em sẽ thấy xuất hiện điểm A), di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. Như vậy ta vừa tạo xong đoạn AB.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 3: Thực hiện tương tự, em sẽ tạo được tam giác ABC:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

2. Vẽ ba đường cao:

- Bước 1: Chọn công cụ Đường vuông góc Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Chọn điểm A, sau đó chọn đoạn thẳng BC để dựng đường cao qua A. Thực hiện tương tự, em sẽ được 3 đường cao:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

3. Vẽ trực tâm H:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Điểm Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Nháy chuột vào giao điểm của 3 đường cao, em được trực tâm H:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

4. Ẩn các đối tượng đường cao:

Lần lượt nhấn chuột phải vào các đường cao và chọn Hiển thị đối tượng (Show Object):

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

→ Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

5. Vẽ các tia AH, BH, CH:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Tia Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Lần lượt nháy chuột chọn điểm đầu và điểm đi qua của các tia, em sẽ được tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H như hình 2.39:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Bài 3 (trang 132 sgk Tin học lớp 7): Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I (hình 2.40).

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Trả lời:

1. Vẽ tam giác ABC:

- Bước 1: Nháy chuột chọn công cụ Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 2: Nháy chuột tại vị trí trống bất kì trên màn hình (em sẽ thấy xuất hiện điểm A), di chuyển đến vị trí thứ hai và nháy chuột. Như vậy ta vừa tạo xong đoạn AB.

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

- Bước 3: Thực hiện tương tự, em sẽ tạo được tam giác ABC:

Giải bài tập SGK Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Đánh giá bài viết
14 536
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 7 Xem thêm