Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học

Giáo án điện tử môn Hóa học

Giáo án Hóa học 8 bài 16: Phương trình hóa học giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được PTHH dùng để biểu diễn phản ứng hoá học gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm với hệ số thích hợp. Đồng thời, giúp HS hiểu được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Giáo án Hóa Học 8 cả năm

Giáo án Hóa học 8 Bài thực hành 1

Giáo án Hóa học bài Tính chất của Oxi

Bài 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

(Tiết 1)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Học sinh hiểu được phương trình dùng để biểu diễn phản ứng hoá học, gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm với các hệ số thích hợp.
  • Biết cách lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm.

2. Kỹ năng

Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập công thức hoá học.

3. Thái độ

Ham học hỏi, tích cực, tìm tòi. yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của thầy

  • Tranh vẽ phóng to hình 2.5 (SGK tr. 48)
  • Bảng phụ

2. Chuẩn bị của trò

Đọc trước nội dung bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng và biểu thức của định luật.

3. Bài mới:

a) Mở bài: (1 phút)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học. Vậy cách lập 1 phương trình như thế nào? Chúng ta học bài hôm nay!

b) Các hoạt động dạy học:

Đánh giá bài viết
8 3.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 8 Xem thêm