Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 48: Rước đèn ông sao

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 48: Rước đèn ông sao bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung và bước đầu hiểu ý nghĩa của bài: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày tết Trung thu, các em thêm yêu quý gắn bó với nhau.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc mẫu bài văn

- Cho HS xem tranh minh họa.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS phát hiện từ khó đọc và hướng dẫn HS đọc đúng

- Cho HS chia đoạn (2 đoạn mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)

- Cho HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho vai HS đọc cả bài

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc thầm cả bài và TLCH:

1. Nội dung mỗi đoạn văn tả những gì?

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:

2. Mâm cỗ Trung Thu được trưng bày như thế nào?

- Mời 1 HS đọc thầm đoạn 2 để TLCH:

3. Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp?

- Nhận xét, chốt lại: Cái đèn bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con.

+ Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui

- Hỏi về nội dung của bài

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu đoạn 2

- Hướng dẫn HS đọc đoạn 2.

- Yêu cầu 4 HS thi đọc đoạn văn.

- Yêu cầu 2 HS thi đọc cả bài.

- Nhận xét nhóm nào đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo GV.

- Xem tranh minh họa.

- Đọc tiếp nối từng câu

- Phát hiện từ khó và đọc theo hướng dẫn của GV

- Chia đoạn

- Đọc tiếp nối từng đoạn trứơc lớp.

- Giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi

- Vài HS đọc cả bài.

- Đọc thầm cả bài

- Học nhóm đôi

- Đọc thầm đoạn 1

- Trao đổi theo nhómđôi, đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét

- 1 HS đọc

- Cá nhân phát biểu

- Học nhóm đôi

- Nhiều HS phát biểu

- Đọc thầm theo

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- 4 HS thi đọc đoạn văn.

- Hai HS thi đọc cả bài.

- Cả lớp nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm