Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17: Luyện từ và câu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LUYỆN TỪ
Tiết: TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?
I. Mục tiêu
1 Kiến thức: Mở rộng hệ thống hóa vốn từ về loài vật.
2. Kỹ năng: Biết dùng đúng từ ch đặc điểm của mỗi loài vật.
- Bước đầu biết so sánh các đặc điểm.
2. Thái độ:Biết nói câu có dùng ý so sánh.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh. Thẻ từ bài tập 1. Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 3.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’) Từ chỉ tính chất. Câu kiểu: Ai thế
nào?
- Gọi HS lên bảng.
- Nhận xét, cho điểm từng HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Tiết trước các em đã biết dùng từ trái nghĩa
- Hát
- 3 HS đặt câu có t ngữ chỉ đặc
điểm 1 HS làm miệng bài tập 2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
để đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) thế
nào? Hôm nay các em sẽ được học tiếp các
từ chỉ đặc điểm của loài vật.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
Phương pháp: Trực quan, thi đua.
ĐDDH: Tranh. Bảng phụ, thẻ từ.
Bài 1
- Treo các bức tranh n bảng.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 4 HS lên bảng nhận thẻ từ.
- Nhận xét, chữa bài.
- Yêu cầu HS tìm câu tục ngữ, thành ngữ, ca
dao nói về các loài vật.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
Phương pháp: Trực quan, thi đua, giảng giải.
ĐDDH: Tranh. Bảng phụ.
- Chọn mỗi con vật ới đây một
từ chỉ đúng đặc điểm của nó.
- 2 HS 1 nhóm làm 2 bức tranh.
HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.
Mỗi thẻ từ gắn dưới 1 bức tranh:
1. Trâu khỏe 2. Thỏ nhanh
2. Rùa chậm 4. Chó trung thành
- Khỏe như trâu.
Nhanh như thỏ.
Chậm như rùa…
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi 1 HS đọc câu mẫu.
- Gọi HS nói câu so sánh.
- Bài 3
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS đọc câu mẫu:
- Gọi HS hoạt động theo cặp.
- Gọi HS bổ sung.
- Nhận xét, tuyên ơng các cặp nói tốt.
4. Củng cố Dặn (3’)
- Nhận xét tiết học.
- thể gọi 2 HS nói câu t so sánh nếu
- Thêm hình ảnh so sánh vào sau
các từ dưới đây.
- Đẹp như tiên (đẹp như tranh).
- HS nói liên tục.
- Cao như con sếu (cái sào).
- Khỏe như trâu (như hùm).
- Nhanh như th (gió, cắt).
- Chậm như rùa (sên).
- Hiền như Bụt (đất).
- Trắng như tuyết (trứng bóc).
- Xanh như tàu .
- Đỏ như gấc (son).
- HS đọc.
- HS đọc câu mẫu.
- HS thi đua theo cặp.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 17; Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài. Bài soạn chi tiết sẽ giúp các em hiểu được vốn từ các từ chỉ đặc điểm của loài vật được mở rộng. Bước đầu biết so sánh các đặc điểm. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Luyện từ và câu tuần 17 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm