Giáo án Tin học 9: Ôn tập

Giáo án Tin học 9

Giáo án Tin học 9: Ôn tập là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần 27

Tiết: 54

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập những kiến thức và kĩ năng đã học trong các bài trước.

2. Kĩ năng: Làm được các nội dung bài tập do GV hướng dẫn.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A1:……………………………………………………………………………

9A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (20’) Lý thuyết.

+ GV: Hệ thống cho HS nội dung các kiến thức đã được học trong chương phần mềm trình chiếu.

1. Phần mềm trình chiếu.

2. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

3. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu.

4. Bố trí nội dung trên trang chiếu.

5. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu.

6. Phần mềm trình chiếu PowerPoint.

7. Màu nền trang chiếu.

8. Định dạng nội dung văn bản.

9. Sử dụng mẫu bài trình chiếu.

10. Các bước tạo bài trình chiếu.

11. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu.

12. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh.

13. Sao chép và di chuyển trang chiếu.

14. Hiệu ứng chuyển trang chiếu.

15. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và tìm hiểu nội dung bài.

+ HS: Trình bày các chức năng cơ bản của mọi phần mềm trình chiếu.

+ HS: Trình bày các ứng dụng chủ yếu của phần mềm trình chiếu trong đời sống thực tế.

+ HS: Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu. Nội dung trên các trang chiếu là văn bản, hình ảnh, âm thanh, biểu đồ,...

+ HS: Ôn lại cách bố trí nội dung trên trang chiếu một cách hợp lí. Sử dụng mẫu bố trí nội dung có sẵn trên trang chiếu.

+ HS: Nội dung qua trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản. Biết cách tạo nội dung văn bản cho trang chiếu.

+ HS: Ôn lại cách khởi động. Nhận biết màn hình làm việc của phần mềm trình hiếu PowerPoint.

+ HS: Ôn lại các bước tạo màu nền cho bài trình chiếu.

+ HS: Ôn lại cách định dạng văn bản trong PowerPoint tương tự như trong Word.

+ HS: Ôn lại các bước áp dụng mẫu bài trình chiếu có sẵn.

+ HS: Nhắc lại các bước thường được thực hiện theo thứ tự khi tạo bài trình chiếu.

+ HS: Ôn lại các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh.

+ HS: Ôn lại cách thay đổi vị trí; thay đổi kích thước; thay đổi thứ tự hình ảnh.

+ HS: Ôn lại các thao tác chọn trang chiếu; sao chép toàn bộ trang chiếu; di chuyển toàn bộ trang chiếu.

+ HS: Ôn lại các bước thực hiện chuyển trang chiếu.

+ HS: Ôn lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu.

1. Lý thuyết.

1. Phần mềm trình chiếu.

2. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

3. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu.

4. Bố trí nội dung trên trang chiếu.

5. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu.

6. Phần mềm trình chiếu PowerPoint.

7. Màu nền trang chiếu.

8. Định dạng nội dung văn bản.

9. Sử dụng mẫu bài trình chiếu.

10. Các bước tạo bài trình chiếu.

11. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu.

12. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh.

13. Sao chép và di chuyển trang chiếu.

14. Hiệu ứng chuyển trang chiếu.

15. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng.

Hoạt động 2: (23’) Bài tập.

+ GV: Yêu cầu HS làm việc nhóm làm các bài tập sau.

Bài tập: Tạo một bài trình chiếu gồm 6 trang, giới thiệu về danh lam thắng cảnh ở Lâm Đồng.

+ GV: Yêu cầu từng cá nhân thực hiện một trang chiếu và lắp ghép lại thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS giúp đỡ nếu cần.

+ GV: Trình chiếu và cho các nhóm nhận xét lấy điểm 15’.

+ GV: Chỉ ra cho các em các điểm làm được và cần khắc phục để các em rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Thực hiện theo nhóm 6 người làm bài tập theo yêu cầu.

+ HS: Sử dụng thông tin từ mạng Internet, lập dàn ý và chia các trang chiếu cho từng các nhân thực hiện theo đúng yêu cầu của GV đã đưa ra. Nhóm trưởng hoàn thiện bài trình chiếu.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Các nhóm tự chấm điểm theo tiêu chí của GV đã đưa ra.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, ghi nhớ các ý kiến thực hiện sửa chữa sai sót.

+ HS: Ghi nhớ kiến thức.

2. Bài tập.

Bài tập: Tạo một bài trình chiếu gồm 6 trang, giới thiệu về danh lam thắng cảnh ở Lâm Đồng.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài ôn tập.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các kiến thức đã học về phần mềm trình chiếu chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 9 Xem thêm