Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này

Câu hỏi và Đáp án Module 9

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì? Để trả lời và hiểu rõ được câu hỏi này, mời các bạn tham khảo đáp án dưới đây để hoàn thành Bài tập cuối khóa module 9 thêm chính xác và giúp các bạn đạt điểm cao hơn.

Xem thêm:

Câu hỏi: Chọn đáp án đúng nhất Nếu Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì? 

Trả lời:

a. Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục

b. Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

c. Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

d. Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng. 

Đáp án:

a. Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì? Hi vọng các tài liệu này sẽ giúp ích đối với thầy cô!

Đánh giá bài viết
4 22.867
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm