Tuyet Mai Hóa học

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt Fe trong không khí thu được oxit sắt từ (Fe3O4)

Giúp em bài 15 với ạ em đang cần gấp

3
3 Câu trả lời
 • Bé Bông
  Bé Bông

  15:

  a) nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

  3Fe + 2O2 -> Fe3O4

  0,3 --> 0,2 -->0,1

  mFe3O4 = 0,1.(56.3 + 16.4) = 23,2g

  0 Trả lời 13:38 24/03
 • Anh nhà tui
  Anh nhà tui

  b) nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

  3Fe + 2O2 -> Fe3O4

  0,3 --> 0,2 -->0,1

  VO2 p/ư = 0,2.22,4 = 4,48 lít

  0 Trả lời 13:39 24/03
 • Tiểu Hổ
  Tiểu Hổ

  c) nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

  nO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

  3Fe + 2O2 -> Fe3O4

  0,225 --> 0,15 -->0,075

  => mFe3O4 = 17,4g

  nH2 = 7,84 : 22,4 = 0,35 mol

  Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O

  0,075 --> 0,3

  Ta có 0,075 : 1 < 0,35 :4

  => H2 dư

  => nH2 dư = 0,35 - 0,3 = 0,05 mol

  => mH2 dư = 0,05.2 = 0,1 mol

  0 Trả lời 13:50 24/03

Hóa học

Xem thêm