Khanh Tiếng Anh

I go to school....... Monday to Friday

3
3 Câu trả lời
 • Ngọc Mỹ Nguyễn
  Ngọc Mỹ Nguyễn

  I go to school
  ...from.... Monday to Friday

  0 Trả lời 12:40 26/03
 • Xử Nữ
  Xử Nữ

  from

  0 Trả lời 17:01 27/03
 • Kim Ngưu
  Kim Ngưu

  from .... to....: từ lúc nào đến lúc nào/ từ đâu đến đâu/....

  0 Trả lời 17:02 27/03

Tiếng Anh

Xem thêm