Make notes, then write a paragraph on the following topic

Giải Writing Skills 2 Unit 11 lớp 8 Science and Technology - Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về Unit 11 bao gồm TOP 4 bài viết tiếng Anh về đưa ra ý kiến của về em về Topic: Học sinh sẽ được hưởng lợi từ việc tự học ngay tại nhà nhờ vào sự giúp đỡ của công nghệ.

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

Do you agree and disagree with the following idea?

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.

Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.

Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến dưới đây?

Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ngay tại nhà.

Lợi ích của công nghệ trong việc học tiếng Anh - bài viết số 1

I agree with idea advanced technology will help students greatly in studying by themselves at home. Firstly, studying at home will help us save so much money. We don’t have to buy so many books and school supplies. It will help us save time and energy too because we don’t have to spend much time on travelling to school. Secondly, you can see there is a lot of traffic on the way especially in rush hours. There are always accidents on the road. Studying at home will help us avoid dangers on the way to school and make traffic less heavy. In addition, we can search for information easily and quickly with a tablet. It’s very convenient. It helps us to save time and we can finish our projects quicker and make them more informative. In conclusion, I think advanced technology really helps us in studying and it brings us more joy in learning new knowledge.

Bài dịch

Tôi đồng ý với ý kiến rằng công nghệ phát triển sẽ giúp học sinh nhiều trong việc tự học ở nhà. Đầu tiên, việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền. Chúng ta không phải mua nhiều sách và dụng cụ học tập. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và sức lao động nữa bởi vì chúng ta không mất nhiều thời gian đến trường. Thứ hai, bạn có thể thấy có rất nhiều phương tiện giao thông trên đường đặc biệt là giờ cao điểm. Có rất nhiều các vụ tai nạn trên đường. Việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tránh được các tai nạn trên đường tới trường và làm giảm ùn tắc giao thông. Thêm vào đó, chúng ta có thể tìm kiếm thông tin trên mạng rất nhanh và dễ dàng với một chiếc máy tính bảng. Nó rất tiện lợi. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chúng ta có thể hoàn thành các dự án nhanh và khiến cho dự án của mình có nhiều thông tin hữu ích. Tóm lại tôi nghĩ rằng công nghệ phát triển thực sự giúp ích cho chúng ta trong việc học và mang lại nhiều niềm vui trong việc học hỏi những kiến thức mới.

Studying at home with the help of technology - bài viết số 2

I agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. Firstly, it's very convenient that students can learn online whatever, whenever and wherever they want. Secondly, the internet is very useful because it helps students find information easily and quickly. On some education forum, students can ask any questions about the things they don't know and get the answers in some minutes from people all over the world. Thirdly, parents can manage their children while they are studying online Furthermore, students don't have to buy books or spend too much money on travelling to school. In conclusion, technology developments are useful and essential in our modern lives today. Although they contain some drawbacks, they'll best serve us if we use them for their true purpose and at the appropriate time.

Nội dung dịch

Tôi đồng ý với ý kiến ​​rằng với sự trợ giúp của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ở nhà. Thứ nhất, rất tiện lợi là sinh viên có thể học trực tuyến bất cứ điều gì, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn. Thứ hai, internet rất hữu ích vì nó giúp sinh viên tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trên một số diễn đàn giáo dục, sinh viên có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào về những điều họ không biết và nhận được câu trả lời trong vài phút từ mọi người trên khắp thế giới. Thứ ba, phụ huynh có thể quản lý con cái khi học trực tuyến Hơn nữa, học sinh không phải mua sách hay tốn quá nhiều chi phí cho việc di chuyển đến trường. Tóm lại, những phát triển của công nghệ là hữu ích và thiết yếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay. Mặc dù chúng có một số nhược điểm nhưng chúng sẽ phục vụ chúng ta tốt nhất nếu chúng ta sử dụng chúng đúng mục đích và vào thời điểm thích hợp.

Advantages of studying at home by using technology - bài viết số 3

With the help of technology, students can get many chances to study. Firstly, students can learn whatever they want. They can easily find online programs, courses that are suitable. Secondly, learning at home is comfortable. They won't have to get up early to attend class which has a lot of students. All they need is sitting at home and all the lessons are available. So, they can easily arrange the study schedule. They can study whenever you want. Finally, of course, E-learning is much cheaper than traditional learning. There are many courses and programs which are free. All in all, technology brings many great benefits in education.

Hướng dẫn dịch

Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh có rất nhiều cơ hội để học tập. Đầu tiên, học sinh có thể học bất cứ khi nào mà họ muốn. Họ có thể dễ dàng tìm những chương trình hay khóa học trực tuyến phù hợp. Thứ hai, học tại nhà rất thoải mái. Họ không phải thức dậy rất sớm để đến lớp với những lớp học rất đông học sinh. Tất cả những gì mà họ cần là ngồi ở nhà và mọi bài giảng đều có sẵn. Vì thế, học có thể dễ dàng sắp xếp lịch học. Họ có thể học bất khi khi nào muốn học. Cuối cùng, học trực tuyến tất nhiên rẻ hơn rất nhiều so với học truyền thống. Có rất nhiều khóa học hay chương trình học miễn phí. Tóm lại, công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích lớn trong việc giáo dục.

Disadvantages of learning online at home - bài viết số 4

I don't agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand incorrectly and teacher can help them to understand correctly.

Bài dịch

Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng với sự trợ giúp của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ở nhà. Họ vẫn cần giáo viên giải thích ý tưởng cho họ. Đôi khi các em hiểu sai và giáo viên có thể giúp các em hiểu đúng.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Science and Technology. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm