Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng \frac{1}{3} chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

3
3 Câu trả lời
 • Đường tăng
  Đường tăng

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  27 x 1/3 = 9 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (27 + 9) x 2 = 72 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật đó là :

  27 x 9 = 243 (cm2)

  Đáp số :chu vi : 72 cm

  Diện tích: 243 cm2

  Trả lời hay
  37 Trả lời 13/09/21
  • Người Sắt
   Người Sắt

   Toán lớp 3

   Trả lời hay
   4 Trả lời 13/09/21
   • Nhân Mã
    Nhân Mã

    CR HCN đó là:

    27 x 1/3 = 9 (cm)

    CV CN là :

    (27+9) x 2 = 72(cm)

    DT HCN đó là:

    27 x 9 = 243 (cm2)

    Đáp số: CV: 72 cm; DT: 243 cm2.

    Trả lời hay
    3 Trả lời 13/09/21

    Toán học

    Xem thêm