Mức đóng BHXH năm 2022

Mức đóng BHXH năm 2022 thực hiện như thế nào? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được nội dung chi tiết.

1. Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc

1.1. Người lao động Việt nam làm tại doanh nghiệp

Thời gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHTN

BHYT

Từ 01/01/2022 - 30/6/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0%

0%

3%

Từ 01/07/2022 - 30/9/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

0%

3%

Từ 01/10/2022 trở đi

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

1%

3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP , Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHTN

BHYT

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

1%

3%

Căn cứ: Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

1.3. Người lao động nước ngoài

Thời gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí-tử tuất

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

BHYT

Từ 01/01/2022 - 30/6/2022

8%

1,5%

14%

3%

0%

3%

Từ 01/07/2022 trở đi

8%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

3%

Căn cứ: Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị định 58/2020/NĐ-CP .

2. Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

Theo Điều 87 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ phải đóng với mức sau:

Mức đóng/tháng

=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện

-

Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

- Mức thu nhập chọn đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

- Mức thu nhập chọn đóng BHXH cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở

- Mức nhà nước hỗ trợ đóng là 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác) của mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Với mức chuẩn nghèo nông thôn năm 2022 là 1,5 triệu đồng/tháng và mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 của người lao động sẽ được xác định trong khoảng sau:

Đối tượng

Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ

Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa sau khi trừ tiền Nhà nước hỗ trợ

Hộ nghèo

231.000 đồng

6.457.000 đồng

Hộ cận nghèo

247.500 đồng

6.473.500 đồng

Đối tượng khác

297.000 đồng

6.523.000 đồng

Tham khảo thêm các bài viết về BHXH

Đánh giá bài viết
2 37.380
Sắp xếp theo
    Bảo hiểm Xem thêm