Ngữ pháp Unit 16 lớp 11 The wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the world

Lý thuyết cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 16 The wonders of the world chi tiết dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp tiếng Anh Unit 16 lớp 11 giúp các em tổng hợp lý thuyết Unit 16 hiệu quả.

Ngữ pháp Unit 16 lớp 11 The wonders of the world

Trắc nghiệm Unit 16 lớp 11

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 16

(*) Cấu trúc câu bị động dạng: It is said that/People say that:

It is said that.../People say that... đều có chung một ý nghĩa: "Người ta tin rằng/cho rằng/nghĩ rằng....".

Để viết câu có nghĩa giống với câu gốc bắt đầu bằng It is said that.../People say that... ta có các cách viết sau:

a. Nếu động từ trong mệnh đề đầu và mệnh đề thứ hai cùng thì, cùng thời điểm ta đưa động từ thứ hai về nguyên mẫu có "to"

It + be + V1(ed/III) + that + S2 + V2 (s/es)

→ S2 + be + V1(ed/III) + to + V2 (infinitive)

Eg: It is said that many people are jobless after closing the factory.

→ Many people are said to be jobless after closing the factory.

S1 + V1 + that + S2 + V2

→ S2 + be + V1(ed/III) + to + V2(infinitive)

Eg: People say that smoking causes cancer.

→ Smoking is said to cause cancer.

b. Nếu động từ trong mệnh đề thứ hai diễn tả hành động xảy ra trước hành động của động từ trong mệnh đề thứ nhất, ta chuyển động từ trong mệnh đề thứ hai về quá khứ phân từ rồi thêm "to have" vào trước

It + is + V1(ed/III) + that + S2 + V2(ed)

→ S2 + is + V1(ed/III) + to have + V2(ed/III)

Eg: It is said that you were in Paris then.

→ You are said to have been in Paris then.

S1 + V1 + that +S2 + V2(ed)

→ S2 + be + V1(ed/III) + to have + V2(ed/III)

Eg: People say that he wrote poetry.

→ He is said to have written poetry.

c. Nếu động từ ở mệnh đề thứ nhất ở thì hiện tại đơn mà động từ ở mệnh đề thứ hai ở thì hiện tại tiếp diễn, ta đưa động từ tobe trong mệnh đề thứ hai về nguyên mẫu đứng trước V-ing.

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Be + V-ing

→ S2 + be + V1(ed/III) + to + be + V-ing

Eg: It is said that/People say that he is living a simple life.

→ He is said to be living a simple life.

d. Nếu trong mệnh đề thứ hai có động từ khiếm khuyết (will, can, could,...) ta bỏ động từ khiếm khuyết đó rồi thêm "to" vào trước động từ.

It + is + V1(ed/III)/ S1 + V1 + that + S2 + Modal verbs + V2 + …

→ S2 + be + V1(ed/III) + to + V2 + …

Eg: It was thought /People thought that she would win the race.

→ She was thought to win the race.

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 16 The wonders of the world đầy đủ nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 521
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm