Ngữ pháp Unit 14 lớp 11 Recreation

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 14 Recreation

Lý thuyết cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 14 chi tiết dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp tiếng Anh Unit 14 lớp 11 giúp các em tổng hợp lý thuyết Unit 14 hiệu quả.

Ngữ pháp Unit 14 lớp 11 Recreation

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Conjuntions

1. Both …. and (cả …. lẫn …., vừa …. vừa ….)

- Cấu trúc

Subject word +

both + verb + Noun; and + Verb

 

verb + both + Noun; and + Verb

- Eg: His little son both plays the piano and sings

(dùng cấu trúc both + verb + and + Verb)

2. Not only … but also (không chỉ … mà còn)

- Cấu trúc

Not only + Verb, but also + Verb

- Eg: She not only sings like an angle, but also dances divinely

3. Either …. or … (hoặc …. hoặc)

- Either có thể được sử dụng với OR đề cập đến hai khả năng có thể thể có được (và đôi khi nhiều hơn hai)

- Cấu trúc

Subject - word …. either + verb … or + verb

Either + clause … or + clause

Subject …. either + verb … or + Noun

- Eg: You can either come with me now or walk home.

4. Neither … nor (không … cũng không)

- Cấu trúc này được dùng để liên kết hai ý tưởng phủ định giống nhau,

- Cấu trúc

Neither + Verb + Subject

Nor + Verb + Subject

Neither + Noun … nor + Noun

Neither + Verb … nor + Verb/ Noun

- Eg: Neither Jack nor Alice was at home

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 14 Recreation đầy đủ nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm