Ngữ pháp Unit 8 lớp 11 Celebrations

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Celebrations

Lý thuyết cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 8 chi tiết dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp tiếng Anh Unit 8 lớp 11 giúp các em tổng hợp lý thuyết Unit 8 hiệu quả.

Ngữ pháp Unit 8 lớp 11 Celebrations

Các đại từ ONE, ONES, SOMEONE, NO ONE, ANYONE, EVERYONE

1. ONE và ONES:

ONE dùng để thay thế một danh từ đếm được số ít (tránh lặp từ).

Ex: This watch doesn’t work any more. I’m going to buy a new one.

(Cái đồng hồ này không còn chạy nữa. Tôi sắp mua cái mới.)

ONES là hình thức số nhiều của ONE.

Ex: These watches don’t work ant more. I’m going to buy new ones.

2. SOMEONE, ANYONE, NO ONE và EVERYONE:

Someone (ai đó), anyone (bất cứ ai), no one (không ai) và everyone (mọi người) dùng với động từ ngôi thứ ba số ít.

Someone và everyone dùng trong câu khẳng định. Anyone dùng trong câu hỏi và phủ định. Sau no one dùng động từ ở thể khẳng định.

Ex: Someone is following me. (Ai đó đang theo sau tôi.)

Everyone has gone home. (Mọi người đã về nhà.)

Can anyone answer this question? (Có ai có thể trả lời câu hỏi này không?)

I can’t see anyone here. (Tôi không thể thấy bất cứ ai ở đây.)

No one can answer this question.

* LƯU Ý:

- Someone = somebody, everyone = everybody

- Có thể dùng everyone trong câu hỏi. Khi đó người hỏi muốn đề cập đến tất

cả mọi người.

Ex: It’s a little noisy here. Can everyone hear well?

(Ở đây hơi ồn. Mọi người có thể nghe rõ?)

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 8 Celebrations đầy đủ nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 46
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm