Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ mới quan trọng trong bài. Các bạn hãy tải về và luyện tập hàng ngày để có lượng từ phong phú nhé!

Từ

Phân loại

Phát âm

Nghĩa

capture

v

/ˈkæptʃə(r)/

bắt, bắt giữ

co-exist

v

/ˌkəʊɪɡˈzɪst/

sống chung, cùng tồn tại

cultivation

n

/ˌkʌltɪˈveɪʃn/

sự canh tác

destroy

v

/dɪˈstrɔɪ/

phá hủy, tàn phá

devastate

v

/ˈdevəsteɪt/

tàn phá, phá hủy

discharge

v

/dɪsˈtʃɑːdʒ/

đổ ra, chảy ra, phóng ra

endangered

a

/ɪnˈdeɪndʒəd/

bị nguy hiểm, bị tàn phá

extinct

a

/ɪkˈstɪŋkt/

bị tiêu diệt, bị diệt chủng

fertilizer

n

/ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

phân bón

landscape

n

/ˈlændskeɪp/

phong cảnh

maintenance

n

/ˈmeɪntənəns/

sự giữ gìn, duy trì, bảo quản

offspring

n

/ˈɒfsprɪŋ/

con cháu, dòng dõi

pesticide

n

/ˈpestɪsaɪd/

thuốc diệt côn trùng

prohibit

v

/prəˈhɪbɪt/

cấm, không cho phép

protect

v

/prəˈtekt/

bảo vệ

respect

n

/rɪˈspekt/

sự liên quan, mối quan hệ

scenic

a

/ˈsiːnɪk/

thuộc về quang cảnh

survive

v

/səˈvaɪv/

sống sót, tồn tại

Đánh giá bài viết
1 2.979
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm